Mystery calls door sociale inspectie

Laatste aanpassing: 
19/08/2022

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, geeft de overheid zijn fiat voor mystery calls. Dit was al mogelijk sinds 1 april 2018, maar in 2022 heeft de wetgever de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van vaststellingen inzake discriminatie aangepast. UNIZO was erg kritisch voor deze aanpassingen en vindt dat de aanpassingen voor rechtsonzekerheid zullen zorgen. 

Hoe zal het nieuwe kader er uit zien? 

De sociale inspectie kan anonieme testen afnemen bij ondernemingen als

  • er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, na een klacht of melding, of op basis van resultaten van datamining en datamatching (niet cumulatief - één van deze drie volstaat);
  • de inspectie een voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur of procureur des Konings heeft.

De sociaal inspecteurs die strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen in het kader van deze praktijktesten (bijvoorbeeld het schrijven en gebruiken van een fictief cv, wat neerkomt op valsheid in geschrifte), worden niet langer als strafbare feiten aangemerkt. De vereiste dat de strafbare feiten die inspecteurs plegen in het kader van hun specifieke opsporingsbevoegdheden niet ernstiger mogen zijn dan die waarvoor de opsporingsmethode wordt toegepast, werd door de wetswijziging geschrapt.

Tot slot zullen ook derden (zoals bv. Unia) betrokken kunnen worden bij de acties door de sociale inspectie. 

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM, Diversiteit, Sociale inspectie
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!