Bouwbedrijf van iconische realisaties wereldwijd

BESIX Group is een toonaangevende internationale speler op de markten bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. De onderneming is gevestigd in Brussel en actief in 25 landen op 5 continenten. Met iconische realisaties als de Burj Khalifa in Dubai, het Grand Egyptian Museum aan de piramiden van Gizeh en de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel heeft BESIX Group internationaal hoge ogen gegooid. Diversiteit en inclusie kaderen binnen het duurzaamheidsbeleid van het bouwbedrijf.

Verschillende culturen als troef

Al meer dan 100 jaar toont BESIX aan hoe expertise vanuit verschillende culturen bijdraagt tot het duurzame succes van de onderneming. Naast die diversiteit geloven ze bij het internationale bouwbedrijf sterk in inclusie. Geert Aelbrecht, Chief People Officer, zegt daar het volgende over: “We willen onze verschillen niet alleen aanvaarden, maar vooral inzetten om ons beter te maken. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier sneller kunnen schakelen, veranderen en bijschaven waar nodig.”

"We willen onze verschillen niet alleen aanvaarden, maar vooral inzetten om ons beter te maken"

Diversiteit op alle niveaus

In de hoofdzetel in Brussel werken maar liefst 35 nationaliteiten. Gender is een ander verhaal in de bouwsector. In deze mannenwereld is 22% van de medewerkers op de hoofdzetel vrouwelijk. Ook in leidinggevende posities, wat amper een decennium geleden zelden voorkwam. Hiermee breekt BESIX een lans voor vrouwen in de regio’s waar het geen evidentie is om ze in deze rollen te zien. Het bouwbedrijf zet ook in op jongeren. Tot 40% van hen zijn van non-Belgische origine, een percentage dat toeneemt.

Inclusie van rekrutering tot exit-interviews

Recruiters en managers worden opgeleid om diversiteit te verwelkomen in de teams. Vacatures worden dan ook breed verspreid over verschillende kanalen om zo veel mogelijk nationaliteiten en culturen te bereiken. Na aanwerving wordt de inclusiviteitsgedachte doorgetrokken naar het loonbeleid en de opleidingsmogelijkheden. Objectieve criteria en competenties liggen aan de basis om prestaties te evalueren. En via regelmatige bevragingen - ook bij medewerkers die vertrekken - wordt de temperatuur van het personeelsbeleid continu genomen. Alle inspanningen worden ondersteund door onder andere een diversiteitscharter en een internationaal raamcontract rond faire werkomstandigheden dat ook klanten, partners en leveranciers stimuleert om actief te participeren.

Geert Aelbrecht: “het is onze ambitie om een reflectie te zijn van de diversiteit van gemeenschappen in de landen waar we werken. En dit op elk niveau van de onderneming. Als Top Employer 2022 willen we ook een lans breken voor inclusie en diversiteit via o.a. onze BESIX Foundation en de Brusselse vereniging CAPITAL”.