In 2019 al zette UNIZO een grootschalige campagne op om de afschaffing van de correctiecoëfficiënt in de pensioenberekening van zelfstandigen te bekomen. Voor pensioenen die sinds 1 januari 2022 ingaan, worden voor de loopbaanjaren vanaf 2021 geen rekening meer gehouden met de coëfficiënt. Concreet betekent dit dat de pensioenopbrengst van recente loopbaanjaren met ruim 40% stijgt.

UNIZO werkte ook mee aan een oplossing om meewerkende echtgenoten toegang te geven tot het minimumpensioen. Er werd een overgangsmaatregel uitgewerkt voor meewerkende echtgenoten geboren tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968. Deze groep ontvangt automatisch een minimumpensioen op voorwaarde dat ze ministens 2/3 van de periode tussen 1 januari 2003 en hun pensioen pensioenrechten opbouwden als meewerkende echtgenoot, zelfstandige of werknemer.

UNIZO pleitte verder nog voor de afschaffing van de verminderingsdrempels. Door deze afschaffing kunnen zelfstandigen zelf beslissen op basis van welk inkomen zij hun sociale bijdragen willen laten berekenen. UNIZO vraagt echter om te vertrouwen op het beoordelingsvermogen van de zelfstandige door de aanvraagprocedure af te schaffen. De overheid is bang dat zelfstandigen zomaar, zonder gegronde reden, minder sociale bijdragen zouden betalen, ook al heeft dat geen zin omdat de definitief gerealiseerde inkomsten uiteindelijk toch boven water komen.