Interview van SODAplus met Els, Van den Braembussche en Gert, Cooman construct

Elk Talent Aan Boord biedt bedrijven en werkgevers een gratis hr-scan. De hr-adviseurs gaan samen met de werkgevers op zoek naar een duurzame, toekomstgerichte en inclusieve hr-aanpak. Cooman Construct en Van den Braembussche bouwmaterialen kwamen via ETAB op die manier in contact met SODAplus, dat met het SODA-attest de - net afgestudeerde - leerlingen dat extra duwtje in de rug geeft.  

SODAplus beloont elke leerling die zich inzet gedurende het schooljaar. Het SODA-attest bewijst dat leerlingen aan attitude en soft skills - die broodnodig zijn op de arbeidsmarkt - hebben gewerkt, en is een rektruteringsmiddel dat verder kijkt naar criteria zoals leeftijd, diploma, afkomst of sociaal-economische achtergrond. 

Els Van de Velde van Van den Braembussche en Gert Cooman vielen onmiddellijk voor het project en geloven ook dat investeren in jongeren met een goede arbeidsattitude van cruciaal belang is. Els en Gert rekruteren onder andere de SODA-leerlingen via het platform dat SODAplus aanbiedt. 

Hoe was jullie ervaring met de hr-adviseurs van ETAB?  

Els: De andere invalshoeken die de adviseurs ons toonden, bieden ons de kans te kunnen inzoomen op zowel nieuwe als courante hr-topics en tools.  

Gert: Wij vonden het ook zeer interessant dat de hr-adviseurs verschillende recruteringskanalen voorstelden. Sommige van die kanalen kenden we helemaal niet, met als gevolg dat we het nooit zouden overwogen hebben dergelijke kanalen te gebruiken. Nu dus wel. 

Welke inzichten namen jullie na de hr-scan mee?   

Els: Uit de hr-scan blijkt dat Van den Braembussche een duidelijk DNA heeft. Zo staat het vast welke koers het bedrijf wil varen en welke waarden dit familiebedrijf uitstraalt nu en in de toekomst. We kregen een beter inzicht in het voeren van een inclusief personeelsbeleid, wat vandaag een heel accuraat onderwerp is. 

Gert: De hr-scan heeft ervoor gezorgd dat sommige vooroordelen die we hadden, werden aangepakt. Er werd aandacht geschonken aan het organiseren en opvolgen van belangrijke aspecten binnen een bedrijf, zodat net aangeworven talent ten volle de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Eenmaal dat de kandidaat met het juiste profiel is aangeworven, is het des te belangrijker dat die persoon zich goed voelt in de job en aan boord wil en kan blijven. 

SODAplus wordt als rekruteringstool in jullie hr-beleid gebruikt.    

Els: Het platform dat SODAplus aanbiedt, is een tool die ervoor zorgt dat we in een vroeg stadium contacten kunnen leggen met stagiairs, studenten of schoolverlaters. Het aanbod van kandidaten is ruimer dan enkel de kandidaat met een technische achtergrond.  

Gert: Het SODA-project is interessant omdat het een extra label is. De normen die SODAplus oplegt, zorgen voor kwaliteit waardoor we ons als bedrijf sneller zullen engageren om tijd en geld in goede kandidaten te steken. Door op het platform van SODAplus te navigeren, ontdekten we dat het aanbod van arbeidskrachten veel groter is dan de pool waar we traditioneel altijd uit putten. Een bredere scope staat ook gelijk aan meer diversiteit en inclusie. Dit betekent een meerwaarde voor ons bedrijf.

 


Kelly Wood, Woema BV 

Goed begonnen is half gewonnen! 

Woema

Uit de scan - die kosteloos werd uitgevoerd op aangeven van Unizo en onder begeleiding van Carmen Geerts (hr-adviseur “Elk Talent Aan Boord”)- werd duidelijk dat Woema nog meer kon inzetten op het onthaal van nieuwe medewerkers.  

Woema is een houtbouwbedrijf met een team van 20, dat houdt van open communicatie. We zijn open en duidelijk als het gaat om onze klanten en partners, maar zeker ook als collega’s onder elkaar. Daarom willen we graag van bij de start onze nieuwkomers correct informeren én goede afspraken vastleggen.  

Unizo bracht me in contact met I-Diverso die me de nodige inspiratie gaf om een onthaalbeleid uit te werken.  Ik stelde een onthaalbrochure op, zodat mijn toekomstige collega’s al op voorhand eens rustig kunnen nalezen waar Woema BV voor staat, hoe de eerste werkdag eruit ziet, enz.  De checklist bij het onthaal zorgt ervoor dat alle praktische zaken op voorhand geregeld worden zodat de eerste dagen vlot kunnen verlopen. Vanaf nu krijgt iedere nieuwe collega ook een peter of meter toegewezen. Iemand die de nieuwkomer wegwijs maakt met een aantal informele zaken. Vb. Uitnodiging om op vrijdagnamiddag ééntje samen te drinken aan de poort. Een leuke gewoonte in de bouwsector; kunnen we samen de week overlopen en uitkijken naar het weekend!  Of vb. Hoeveel schepjes koffie zijn er nodig om goeie koffie te zetten? Ook belangrijk! 

Annick en haar collega van I-Diverso reikten me de nodige tools aan én gaven zinvolle feedback zodat het onthaalbeleid een echt inclusief én bruikbaar instrument werd om onze nieuwkomers een warm welkom te geven.  


Isolde Dosfel, accountmanager 2Clean

Egle Rimsate van het project ‘Elk Talent aan Boord’ van UNIZO vroeg me, contact op te nemen met Wouter Vijverman van 2Clean in Herzele. 2Clean plaatste reeds vacatures bij VDAB maar had interesse in het opleidingsaanbod van VDAB.  Wouter was verrast door het (mobiele) opleidingsaanbod en de mogelijkheden van werkplekleren van VDAB. 

De firma 2Clean geeft kansen aan werkzoekenden zonder ervaring of kennis van het Nederlands en bijgevolg is IBO met taalcoaching de ideale formule .  Werf je als werkgever anderstalige medewerkers aan via IBO? Dan kan een VDAB instructeur je medewerker één tot twee keer per week gratis taalcoaching geven.  Tijdens de taalcoaching leert je medewerker het Nederlands dat hij nodig heeft om zijn job goed uit te oefenen en ontdekken zijn collega’s hoe ze helder met hem kunnen communiceren. 

Nathalie De Malsche, accountmanager Veritec

Als accountmanager hout en bouw bij VDAB Oost-Vlaanderen kreeg ik van Egle Rimsaite van het project ‘Elk Talent aan Boord’ van Unizo een lead om langs te gaan bij de firma Veritec in Kruisem. De zaakvoerder Bert Verbauwhede ging een kandidaat aanwerven via een IBO contract maar had graag nog meer info gekregen over andere mogelijkheden van opleiding via VDAB. 

Tijdens het gesprek werd de mogelijkheid besproken om zijn kandidaat tijdens de IBO bepaalde modules van de opleiding te laten volgen in het opleidingscentrum van VDAB in Wondelgem. Bert heeft hierover contact opgenomen met de instructeur van de opleiding elektrotechnisch installateur om te bekijken welke modules de cursist in Wondelgem kon volgen. Voor beide partijen is dit een win win situatie. De kandidaat krijgt een heel gerichte opleiding op maat in een VDAB opleidingscentrum en de werkgever krijgt een cursist op de werkvloer die kan uitoefenen wat hij geleerd heeft tijdens de opleiding.