Mieco-effect is een ecologisch advies- en studiebureau uit Diest. Met onder andere de Vlaamse Overheid als klant, boog het zich al over kwesties als het Stikstofdossier en maatregelen voor de Vlaamse waterlopen. De ecologische uitdagingen nemen gestaag toe en zo dus ook de vraag naar studies en advies. Om uit te zoeken hoe ze kunnen meegroeien op een gezonde manier, besluiten zaakvoerders Manuela en Mischa de individuele begeleiding Strategie & Groei bij UNIZO te volgen.

Tekst: Hester Vanermen

Met een achtergrond en carrière als bioloog richt Mischa Indeherberg in 2011 het zelfstandig studiebureau ‘Mieco-effect’ op. Mieco-effect kan je inschakelen voor rapportage van milieueffecten, beheerplanning, procesbegeleiding, beleidsstudies, natuurinventarisatie en advisering.

Mischa: “Een mooi project is dat van de bruine kiekendief, een roofvogel, en de Haven van Antwerpen. De Haven had nood aan uitbreiding, maar wou niet bijkomend snoeien in de habitat van de kiekendief, waarvan de populatie achteruit gaat. We onderzochten wat de vogel nodig heeft en gingen in gesprek met belangrijke stakeholders, zoals de Vlaamse Overheid en landbouwers. Veel landbouwers uit de buurt importeerden voedsel voor hun runderen, omdat dat eiwitrijk moet zijn. We vonden inheemse en dus goedkopere teelten die voldoende eiwitten bevatten, maar tegelijk ook een habitat zijn voor prooien van de bruine kiekendief zoals bijvoorbeeld muizen. De Vlaamse Overheid stelde grond ter beschikking voor de teelt. Zo werkten alle stakeholders samen en was er een positief resultaat voor iedereen.”

Manuela Vandenboer ondersteunt haar partner Mischa zodanig veel, dat ze in 2015 haar job als sociaal werker opzegt en mee in de zaak stapt. Op dat moment is er al één medewerker in dienst. Vandaag sturen Manuela en Mischa een team van tien personen aan en lopen er meer dan 60 projecten.

Manuela: “We spraken af langzaam te groeien. We hebben voorbeelden van bedrijven gezien die te snel groeiden en daardoor overkop gingen. We bereikten uiteindelijk een kantelpunt en merkten dat onze manier van werken niet meer efficiënt was. Zo wilden we steeds met heel het team aan tafel zitten om een beslissing te nemen, terwijl het eigenlijk niet voor iedereen even relevant was. We werkten ook met overzichtssystemen in Excel, maar met zoveel projecten is het niet eenvoudig de regie in handen te houden. We hadden behoefte aan strategisch en algemeen advies over welke richting we uit konden. Zo kwamen we bij de begeleiding Strategie & Groei van UNIZO terecht. ”

Manuela en Mischa krijgen een persoonlijke coach toegewezen en doorlopen samen een intakegesprek, 12 adviesuren en een opvolggesprek.

Manuela: “Het intakegesprek bestond vooral uit kennismaken, het traject toelichten en onze organisatie leren kennen. Carla, onze UNIZO-coach, heeft Mieco-effect ook bezocht, wat we heel erg appreciëren. Dat is toch echt wel nodig om een goed beeld van je zaak te krijgen. De gesprekken die daarop volgden, gingen we dieper in op heel wat vragenlijsten, onder andere over persoonlijkheid en gedrevenheid. Het is goed om af en toe een spiegel voor te houden en iemand met een frisse blik naar je onderneming te laten kijken.”

Een belangrijke vraag die uit de gesprekken voortkomt, is of Mischa en Manuela het brede aanbod willen behouden of net willen evolueren naar een zuiver technisch aanbod. Samen met Carla bespreken ze beide opties en de gevolgen ervan.

Manuela: “We hebben ervoor gekozen onze verschillende productgroepen te behouden. Op aanraden van onze coach, gaan we daarom een extra medewerker met een niet-technisch profiel aanwerven om het team te versterken. Dat brengt dan weer met zich mee dat onze werkruimte te krap wordt en we op zoek moeten naar een nieuw kantoor. Dat zijn allemaal uitdagingen waar je rekening mee moet houden als je groeit. Wanneer je investeert in je bedrijf, moeten je liquide middelen kunnen volgen.”

Naast de grote hamvragen zijn er ook kleinere zaken die makkelijker te implementeren zijn. Manuela en Mischa gaan er direct mee aan de slag.

Manuela: “We schakelden meteen over op een andere overlegstructuur. Nu hebben we een kerngroep die diepgaand vergadert en dan uitgekristalliseerde ideeën terugkoppelt aan het team. Daarnaast installeerden we het overzichtssysteem Gripp. Dat is een Nederlands systeem speciaal voor bedrijven die diensten leveren. Een ander actiepunt, is een tool ontwikkelen die aan de hand van criteria aangevraagde projecten weerhoudt of niet. Zo hopen we de hoeveelheid werk meer in toom te houden.”

Mischa: “We hebben veel werk, maar Manuela en ik maakten in het verleden één belangrijke afspraak: we willen een organisatie blijven waar iedereen elkaar kent en geen nummer is. Dankzij het traject kijken we nu op een andere manier naar onze organisatie en kunnen we zelfverzekerd keuzes maken. Dat is een grote meerwaarde.”

www.miecoeffect.be

Manuela Vandenboer

Het is goed om af en toe een spiegel voor te houden en iemand met een frisse blik naar je onderneming te laten kijken.

Manuela

Nood aan een Kamal in jouw zaak?

Sta je ook op een kantelpunt met je onderneming en weet je niet goed welke richting uit? Het Begeleidingstraject Strategie & Groei | UNIZO biedt je inzichten en advies op maat van jouw bedrijf.