De voorbije jaren was het voor kmo’s moeilijker en moeilijker om overheidsopdrachten in de wacht te slepen. Dit bleek uit de vele klachten van UNIZO-leden, maar ook van bij UNIZO aangesloten beroepsorganisaties. UNIZO kaartte het probleem aan bij de verschillende kabinetten, waardoor het bevorderen van toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten één van de prioriteiten werd in het federaal regeerakkoord. UNIZO zette het probleem ook op Vlaams en Brussels niveau op de kaart. De federale regering maakte een actieplan bekend om de toegang voor kmo’s tot overheidsopdrachten te bevorderen. Het actieplan bevat zeer veel voorstellen van UNIZO, bijvoorbeeld maatregelen om het betalingsgedrag van de federale overheid te versnellen, het gebruik van de verdeling in percelen aan te moedigen, en transparantie te verhogen. Ook het e-procurementplatform wordt onder handen genomen om het eenvoudiger te maken voor kmo’s. Op dit moment werkt de federale regering aan verschillende wetgevende initiatieven, die volgens UNIZO zo snel mogelijk moeten uitgevoerd worden.