Het Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank publiceerde onlangs een artikel dat de economische prestaties, concurrentiekracht en aantrekkingskracht van Brussel ten opzichte van 35 andere metropolen in de EU analyseert. In 2019, vóór de pandemie, lag het bbp per hoofd van de bevolking hoger dan de mediaan in de Brusselse grootstedelijke regio, maar was het ver verwijderd van de top 3 die we van de gewestelijke statistieken gewend zijn. Bovendien was de groei van het bbp per hoofd van de bevolking in de periode 1997-2019 slechts middelmatig en bleef deze achter bij de rijke, sterk presterende grootstedelijke regio’s: Parijs, Lyon, Amsterdam, Rotterdam, München, Luxemburg, Stockholm, Helsinki en Kopenhagen.

In vergelijking met deze sterk presterende metropolen en nog anderen, beschikt Brussel op het gebied van concurrentievermogen over een brede en rijke potentiële markt, een grote pool aan hooggeschoolden en is het in minder dan anderhalf uur bereikbaar voor een groot aantal mensen die in een straal van 120 km wonen. Daarentegen is de arbeidsmarkt er minder efficiënt, zijn opleiding en innovatie er minder ontwikkeld en is de kwaliteit van de instellingen er lager.

Wat de aantrekkingskracht betreft, werd de levenskwaliteit in 2019 in Brussel ook als lager ervaren dan in de sterk presterende metropolen, en Brussel behoort tot de EU-metropolen die het meest overbelast zijn door verkeer.

Casestudy’s hebben ook aangetoond dat bepaalde sterk presterende grootstedelijke regio’s gedurende een lange periode een flexibel en gecoördineerd ontwikkelingsbeleid hebben gehandhaafd met de private sector en de verschillende bestuursniveaus en rekening hebben gehouden met de relatie tussen het centrum en de periferie, in het bijzonder wat regionale ontwikkeling, ruimtelijke ordening en vervoer betreft.

Voor meer info klik hier.