Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, verzette zich in verschillende media, en in de uitzending van Terzake op 14 maart andermaal met klem tegen het doembeeld dat momenteel - geheel ten onrechte - wordt opgehangen over werken bij zelfstandige ondernemers. En dit naar aanleiding van het vakbondsprotest tegen de verzelfstandiging van 128 Delhaizewinkels. "Wat we de voorbije week hoorden heeft me gechoqueerd. Ondernemers zouden werknemers 'behandelen als honden', we gaan naar '19de-eeuwse toestanden met kinderarbeid'? We vragen meer respect voor onze werkgevers, die vaak een erg persoonlijke band hebben met hun medewerkers en van mens tot mens afspraken maken over hun arbeidsregeling."

Danny Van Assche

Danny Van Assche in Terzake: "Er is krapte op de arbeidsmarkt, er zijn vele andere jobs. We stellen vast dat werknemers in die zelfstandige winkels blijven."