De pandemie, klimaatcrisis, oorlog in Oekraïne, galopperende inflatie, stijgende grondstofprijzen, bevoorradingsproblematiek, en een moeilijke arbeidsmarkt. Wat doet dit allemaal met ons brein als ondernemer, als medewerker? Volgens Elke Geraerts is dit het geschikte moment voor een mentale reset. Terug het evenwicht vinden tussen arbeid en gezondheid, tussen arbeid en efficiëntie. Je mentale veerkracht en weerbaarheid een boost geven is haar uitgangspunt op het UNIZO Topseminar.

Elke Geraerts is een van de keynote speakers op UNIZO Topseminar 2022.

Waarom is die mentale reset nu zo nodig?

Een mentale reset betekent dat je de inzichten van 2 jaar pandemie meeneemt. In die lange periode hebben we kunnen experimenteren met andere manieren van leven en werken. Die inzichten, die kennis en ervaring nemen we mee om op een andere manier vooruit te gaan dan de aanpak van vroeger. Een manier die ons als mens gezonder, gelukkiger en productiever zal maken. Deze aanpak moet zowel aan de top gebeuren als bij elke medewerker. Het bedrijf, de ondernemer moet ervan doordrongen zijn. Het komt erop neer dat we een optimalisatie zoeken die de productiviteit bevordert, maar ook het welzijn.

Elke, voor jou is een crisis dus juist een opportuniteit om dingen te veranderen en aan te pakken?

Natuurlijk heeft onder meer de pandemie veel negativiteit meegebracht, maar het heeft ons ook universeel in een veerkracht experiment gedompeld. Twee jaar is onze wendbaarheid getest, is leiderschap opgestaan, zijn medewerkers in een mindset gekomen van wel of niet te groeien. Er zijn zaken naar boven gekomen die al sluimerend aanwezig waren, maar door de crisis duidelijk aan de oppervlakte kwamen. Zo een crisis is nu een opportuniteit om de ambitie te creëren om vooruit te willen en niet terug te willen zoals het vroeger was.
 

Het blijft toch merkwaardig dat bedrijven in zo’n wereldcrisis ook heel moeilijk geschikte arbeidskrachten vinden.

Welke bedrijven zullen nu juist talenten aantrekken en behouden? Wel dat zijn juist die bedrijven, die inzetten op die mentale reset en de inzichten van de pandemie  meenemen en evolueren naar een betere manier van leven en werken. Organisaties die het hybride werken optimaliseren zijn vaak koplopers om vele spontane  sollicitaties te ontvangen.

Is die nieuwe manier van werken ook een mogelijke oplossing voor de burn-out?

We hebben een systeem gecreëerd waarin we dat snelle tempo niet meer kunnen volgen. Dat geeft ongezonde stress en leidt tot uitputting of burn-out. Die breincrisis moeten we een halt toeroepen.  We werken al jaren breinonvriendelijk en zo wordt burn-out de nieuwe epidemie. De pandemie heeft ons geleerd dat het anders kan. Leven en werken moeten meer in evenwicht komen. Dat zal die burn-out epidemie stoppen.

Dus als ik als ondernemer beslis om hybride te werken, is alles opgelost?

Hybride werken is voor mij veel meer dan je medewerkers de flexibiliteit geven om de werk locatie of  zelfs de timing te bepalen wanneer ze werken. Hybride werken moet productiviteit en welzijn optimaliseren. Wanneer je daar als gehele organisatie bewust mee omgaat en dat laat doorsijpelen in de teams, met desnoods individuele regelingen, zal het bedrijf en zijn medewerkers daar alleen maar op vooruit gaan.

Dat vraagt toch allemaal veel van de ondernemer zelf ?

Ik ben zelf ook ondernemer. En het is inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid tussen medewerkers en de werkgever. Het is niet dat alle eieren in het mand liggen van de werkgever. Ieder individu in het bedrijf heeft zijn verantwoordelijkheid. Het welzijn is de basis, maar de productiviteit, de efficiëntie zijn de uitgangspunten.

U neemt De Mentale Reset mee naar huis!

De mentale reset

De mentale reset prikkelt de lezer om te kiezen voor gelukkigere en gezondere manieren van leven en werken. De afgelopen maanden beleefden we een van de grootste veerkrachtexperimenten aller
tijden. Maar wat als we deze crisis als een kans zien tot echte transformatie? Om nieuwe goede breingewoontes aan te kweken, zodat we sterker dan ooit nieuwe uitdagingen tegemoet kunnen
treden.