Dit voorziet de federale regering voor jou in haar begrotingIn de begroting van de federale regering zitten heel wat maatregelen om jou als ondernemer te helpen deze crisis door te komen. Eén in het oog springende maatregel waarover we al meer details hebben, is een korting op de patronale bijdragen voor in totaal 1 miljard euro.

Meer info hierover vind je hier...

Over heel wat andere belangrijke maatregelen verwachten we nog meer details. We lijsten ze hier alvast voor je op.

 • De flexijbos worden uitgebreid naar de sectoren van landbouw, sport, podiumkunsten (met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies), bioscoopzalen, evenementen, aanleg en onderhoud van tuinen en parken, ondersteunende functies in de zorgsector (zorgberoepen zelf zijn dus uitgesloten)
 • Jobstudenten zullen 600 uren voordelig kunnen werken in plaats van het huidige maximum van 475 uren. Jobstudenten betalen voor die voordelige uren enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71%, in plaats van de klassieke sociale zekerheidsbijdrage van 13,07%
 • Het tijdskrediet wordt ingeperkt. Tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ zal moeten aanvangen voor het kind 5 jaar wordt (in plaats van 8) en zal maximaal 48 maanden kunnen duren (in plaats van de huidige 51). De werknemer moet bovendien 36 maanden aan de slag zijn bij de werkgever om dit tijdskrediet te kunnen opnemen (in plaats van 24 maanden in het huidige systeem. Voor tijdskrediet op basis van andere motieven wordt de periode teruggebracht van 60 naar 51 maanden.
 • Daarnaast voorziet de regering ook nog een reeks sociale maatregelen, waarvan de concrete details nog niet bekend zijn. Zo wordt er geschrapt in de extra vergoedingen voor 50-plussers met tijdskrediet, zullen de werkgevers een hogere werkgeversbijdrage moeten betalen voor hun werknemers met brugpensioen, en zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) niet meer betalen voor outplacement van werknemers, omdat dat een regionale bevoegdheid is. Tot slot wordt ook de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van dagcontracten opgedreven.
 • Het aantal ondernemers dat gebruik zal kunnen maken van het fiscaal regime voor auteursrechten (waarbij enkel 15% roerende voorheffing wordt betaald) wordt beperkt. De details zijn evenwel nog niet bekend.
 • Ook de notionele intrestaftrek verdwijnt vanaf het boekjaar dat begint na 30 december 2022. Een overgedragen notionele intrestaftrek van voorgaande jaren kan wel nog benut worden.
 • De effectentaks wijzigt niet. Die blijft dus op 0,15% staan.
 • De vennootschapsbijdrage wordt geïndexeerd.
 • Er komt verpakkingsheffing. De details zijn nog niet bekend, maar de hervorming zou 12,5 miljoen euro moeten opleveren in 2023 en 60 miljoen euro in 2024.
 • De BTW op gas en elektriciteit wordt permanent verlaagd tot 6%. In ruil zullen de accijnzen op gas en elektriciteit wel aangepast worden van zodra de prijzen normaliseren.
 • De regering voert samen met andere Europese landen een minimumbelasting in voor multinationals. In 2023 gaat het over een eenmalige ingreep voor alle bedrijven die in dat jaar meer dan 1 miljoen euro winst boeken. Op alle winst die boven dat bedrag ligt, zullen ze in 2023 slechts 40% kunnen wegvegen via overgedragen verliezen van vorig jaar (in plaats van 70% nu). Vanaf 2024 zou dit een Europese structurele belasting moeten worden. Daarnaast worden ook de overwinsten van energiebedrijven afgeroomd: Tussen januari en november van dit jaar zal alle winst boven de 180 euro megawattuur afgeroomd worden. Tussen december en juni volgend jaar wordt het plafond op 130 euro per megawattuur gelegd. Als de hoge prijzen na juni aanhouden, kan de maatregel met zes maanden verlengd worden. Deze maatregel zou dit jaar 600 miljoen euro moeten opleveren, volgend jaar zou dat 2,5 miljard zijn.
 • Tot slot werkt de regering tegen december een eerste deel van de fiscale blauwdruk van Minister van Financiën concreet uit, in de vorm van een fiscale hervorming van onze personenbelasting.

Van zodra we over meer details beschikken, informeren we je hierover via onze mediakanalen.