Vlaanderen neemt energiemaatregelen voor ondernemersWe hebben er lang op moeten wachten, maar de septemberverklaring van de Vlaamse regering, met daarin een reeks maatregelen om jouw bedrijf  door deze energiecrisis te loodsen is een feit. Details ontbreken voorlopig nog. Maar we willen je hier toch al de essentie meegeven van de genomen maatregelen, waarop UNIZO had aangedrongen. Van zodra we meer details krijgen, vullen we deze pagina verder aan.

Al onze andere info en tips om de energiecrisis door te komen vind je op www.unizo.be/energielijn.

Er komt een Vlaamse energiesteun:

 • Deze steun wordt toegekend aan (enkel) bedrijven die vóór de energiecrisis gezond waren en nu operationele verliezen lijden door (voornamelijk) de energiekosten.
 • Alle (voorheen gezonde) bedrijven die in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor steun. Die steun wordt berekend op basis van het dubbele van jouw energiefactuur van vorig jaar. Dat bedrag trekt men af van jouw huidige energiefactuur, en op het saldo wordt de steun toegekend. Stel dus dat je vorig jaar een energiefactuur had van 8.000 euro en vandaag 25.000 euro betaalt, dan zal de steun berekend worden op 9.000 euro (25.000 euro min het verdubbelde bedrag dat je vorig jaar betaalde).
 • Welke steun krijg je?
  • Je krijgt maximum 25% van de extra energiekosten uit bovenstaande berekening met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximaal 500.000 euro per kwartaal.
  • Meer energie-intensieve ondernemingen (definitie nog niet bekend) krijgen 30% van de extra energiekosten uit bovenstaande berekening met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximum 4 miljoen euro per kwartaal. 
  • Heel energie-intensieve sectoren (definitie nog niet bekend) krijgen 35% van de extra energiekosten uit bovenstaande berekening met een beperking tot 80% van het operationeel verlies en tot maximum 7,5 miljoen euro per kwartaal.
 • Daarnaast is de toekenning van de energiesteun ook onderworpen aan bijkomende specifieke voorwaarden:
  • Zo mogen bedrijven in het jaar waarin ze de steun ontvangen geen dividenden uitkeren.
  • Daarnaast mag een onderneming slechts beperkt gebruik maken van tijdelijke werkloosheid, gaande tot maximaal 35% van de tewerkstelling in dezelfde periode het jaar voordien.

De bestaande overbruggingslening wordt uitgebreid en versterkt:

 • De bestaande overbruggingslening voor bedrijven in nood door de covid- en de Oekraïnecrisis wordt, op initiatief van minister Brouns verder uitgebreid en versterkt. Het maximaal ontleenbare bedrag van deze gunstige leenformule voor kmo's (1,5% intrest) wordt op korte termijn opgetrokken van de huidige 200.000 euro naar 750.000 euro. De overige voorwaarden kan je hier lezen.
 • Tegelijk wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt, waarbij maximaal 2 miljoen euro kan worden ontleend, met een looptijd van 6 jaar.

Minder openbare dienstverplichtingen op de energiefactuur:

 • De aloude UNIZO-eis om de openbare dienstverplichtingen uit de energiefactuur te halen, wordt nu gedeeltelijk ingewilligd. Daarvoor wordt in totaal 148 miljoen euro uitgetrokken.

Impulsprogramma voor een versnelde energie-transitie

 • Om de energietransitie in bedrijven te versnellen komt er vanaf volgend jaar een geîntegreerd Vlaams impulsprogramma om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden.
 • Het impulsprogramma voorziet ook in investeringssteun om de meerkosten van bepaalde ecologische investeringen te helpen opvangen.
 • Voor dit programma wordt bijna 100 miljoen euro uitgetrokken, gespreid over 2022 en 2023.

Heb je vragen? Bel de UNIZO Energielijn 02 21 22 678 - ondernemerslijn@unizo.be