Dat het leven duurder wordt, zal niemand ontkennen. Wie vandaag geen eigenaar is van een bedrijfswagen en gaat tanken of wie zijn energiefactuur ontvangt, heeft bijna nood aan slachtofferhulp. En ook aan de kassa van de warenhuizen wordt vandaag steeds minder gelachen. De stijgende inflatie lijkt wel een brandhaard die niet te stoppen is. Wie daar het meest onder lijdt, zijn de laagste lonen. Je zal vandaag maar een alleenstaande moeder zijn met een karig loon en 2 studerende kinderen. Voor hen is een indexatie om de gestegen levensduurte op te vangen zonder meer verdedigbaar.
 
Maar moeten goedbetaalde managers dezelfde automatische indexaties genieten? UNIZO vindt van niet. Want naast de laagste lonen is er een tweede categorie die vandaag zwaar lijdt: nl. heel wat zelfstandigen. Zij worden naast de stijgende energieprijzen en grondstofprijzen ook geconfronteerd met stijgende loonkosten. Zij het met uitstel want het ergste moet nog komen.
 
Een groep die echter al enkele indexaties versneld heeft genoten, is het overheidspersoneel. En ook daar is bij de laagste lonen zeker iets voor te zeggen. Maar alle overheidslonen, ook de hoogste, genieten dezelfde verhogingen. Tot ​meer dan 8%. Begrijpen wie begrijpen kan. Net het overheidspersoneel ging vorige week in staking. Om meer middelen van de overheid te eisen.
 
Laat België nu net het recordland zijn waar 54% van alle inkomsten naar de overheid gaan. Dat is bijna 5% meer dan in andere landen. Onze overheid heeft dus niet nood aan nog meer middelen. Integendeel. Wel aan meer efficiëntie en de juiste inzet van haar middelen. Als ze daar de komende maanden voor betogen, dan doen wij voor één keer mee.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer