Het gaat niet goed met de online verkoop bij zelfstandige handelaars. Dat blijkt uit het zopas gepubliceerde tweejaarlijkse E-commercerapport van UNIZO Retail. Gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche, trekt aan de alarmbel en bepleit dringende beleidsmaatregelen, te beginnen bij een Europees verbod op gratis retourzendingen. "Als er nu niets gebeurt, dreigen onze lokale handelaars, meer nog dan vandaag, online weggespeeld te worden door de eenheidsworst van grote internationale retailconcerns.

Dat vertelden ook Tania Boonaert, zaakvoerster van een kledingboetiek en Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in het nieuws van 7 maart 2023 op Kanaal Z.

(Her)bekijk hier hun verhalen in het nieuws op Kanaal Z.

Het leek er aanvankelijk op dat Corona dé trigger zou worden lokale handelaars massaal richting online verkoop te loodsen, zij het daarom niet altijd meteen via een eigen webshop, maar bijvoorbeeld ook via sociale media. Maar sinds we van die pandemie verlost zijn, is die online groeispurt zo goed als stilgevallen, blijkt het het E-commercerapport van UNIZO. "En dat is meestal geen kwestie van gebrek aan ambitie", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Het probleem zit hem veeleer bij praktische uitdagingen, met daarnaast en vooral ook het ongelijke speelveld dat de grote multinationals op een haast onoverkomelijke manier bevoordeelt." Op dit ogenblik verkoopt nog 51% van de zelfstandige handelaars online (tegenover 55% in 2020).

Tania Boonaert

Tania Boonaert, zaakvoerster van een kledingboetiek, zag haar omzet in online verkoop dalen. Dat vertelde ze in het nieuws op Kanaal Z. "Onze online verkoop is intussen gezakt tot een aandeel van minder dan 5% in de totaalomzet."

Wat is er precies aan de hand?

  • 62% van de retailers die online verkoopt, moet alles zelf regelen: het beheer, het uploaden van productfoto's en -beschrijvingen, het verpakken, verzenden en de dienst na verkoop, het regelen van de retourzendingen... Heel veel werk, en dat terwijl het omzetaandeel van online verkopen bij 57% van de betrokken handelaars hooguit 5% bedraagt. Veel te weinig dus om er extra personeel voor in te zetten en er ook nog iets aan over te houden.
  • Slechts 4 op 10 handelaars verdienen er momenteel iets aan. De meeste handelaars beschouwen hun e-commerce-activiteiten dan ook vooral als een middel om reclame te maken en hun klanten te informeren.
  • Grote internationale webshops domineren de online verkoop. Ze hebben veel meer middelen, loodsen hun winsten vaak door naar landen met fiscale gunstregimes,en ze dragen zelf veelal weinig of niets bij aan de lokale economie, terwijl ze het lokale handelsweefsel kapot maken.
Danny Van Assche

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, in het nieuws op Kanaal Z. "Een webshop opzetten, betekent niet altijd dat die rendabel is. Dat blijkt bij onze handelaars slechts in 4 op 10 zaken het geval.

UNIZO dringt daarom aan op doortastende maatregelen:

  • Een algemeen Europees verbod op gratis retourzendingen. Lokale handelaars zullen dan niet langer gedwongen worden om mee te gaan in dit economisch en ecologisch onhoudbare businessmodel dat door de grote spelers werd geïntroduceerd.
  • Nog op Europees niveau ziet UNIZO vooral verbeterpunten in het wegwerken van de verschillen in (interpretatie van) wetgevingen en belastingtarieven.
  • Op federaal niveau moeten Belgische en buitenlandse webshops even streng op de geldende regels (milieuvereisten, solden, sperperiode...) gecontroleerd worden. Nu ontspringen multinationale e-commerce-spelers nog al te vaak die dans, wat hen een onrechtvaardig voordeel oplevert tegenover de wél gecontroleerde lokale retailers.
  • Om een gelijk speelveld te creëren en de veiligheid van de Europese consument te garanderen, moeten ook  de Europese regels over garantie, herroepingsrecht, etiketterings- en verpakkingseisen, milieuregelgeving, productveiligheid en GDPR ook van toepassing zijn op goederen afkomstig van buiten Europa.

  • Daarnaast is er nood aan de verdere bekendmaking van de campagne "Het internet, ook uw zaak", (een initiatief van VLAIO) die ondernemers een doorgedreven ondersteuning van e-commerce biedt.

Download hier het volledige E-commercerapport van UNIZO

Nuttig voor jou