De Vlaamse regering heeft eindelijk maatregelen genomen die ook ondernemingen ondersteunt. Die steun is gericht, tijdelijk en selectief. Specifiek voor kmo’s is de compensatie van de energiekosten de belangrijkste maatregel. Hieronder stippen we de belangrijkste informatie en voorwaarden aan, maar bel gerust naar de UNIZO energielijn als je specifieke vragen hebt op het nummer 02 21 22 678.
 
Voorwaarden voor de tussenkomst van energiekosten voor bedrijven:

  • Je had minstens 7.500 euro energiekosten in 2021 
  • Je was in 2021 niet verlieslatend
  • Je hebt in 2022 operationeel verlies: netto verlies + afschrijvingen + intresten moeten dus negatief zijn 
  • Je keert geen dividenden uit in het jaar waarin je de steun ontvangt 
  • Je mag beperkt gebruik maken van tijdelijke werkloosheid: max 35% van de tewerkstelling in dezelfde periode als het jaar voordien 

Bedrag van de energiesteun dat kan gerecupereerd worden als subsidie 

  • Algemene regel: de steun bedraagt 25% van de meerkost die hoger ligt dan het dubbele van de energiekost in 2021. 
  • Uitzonderingen: voor energie-intensieve sectoren is dat 30%; voor erg energie-intensieve sectoren (vb. metaalbewerking en mestproductie) is dat 35%.
  • Limieten: de subsidie is max. 80 % van het operationeel verlies en max 500.000 euro per kwartaal.

Een rekenvoorbeeld:
Energiekost 2022 = 250.000 euro // Energiekost 2021 = 100.000 euro 
Het dubbele van de energiekost van 2021 = 100.000 x 2 = 200.000 euro
De meerkost boven het dubbele = 250.000 - 200.000 = 50.000 
Die 50.000 euro is dan de berekeningsbasis voor de subsidie van 25%.  
De subsidie is dus 50.000 euro x 25 % = 12.500 euro 

Vragen? 
Als UNIZO-lid kan je GRATIS met jouw specifieke vragen terecht bij de UNIZO energielijn op het nummer 02 21 22 678.