Volgens de Nationale Bank stijgen de lonen in 2022-2024 met minstens 13%. Dat percentage kan zelfs nog verder oplopen. UNIZO zet daarom haar strijd in Brussel onverwoed verder om de lonen betaalbaar te houden. Uit een recente bevraging blijkt dat voor 9 op 10 ondernemers het systeem van de automatische index immers onhoudbaar wordt. Maar liefst een derde stelt door de impact van de loonstijgingen investeringen en aanwervingen uit. Intussen blijven de bonden acties voeren voor hogere lonen. Met als retoriek dat die dit jaar met slechts 0,4% kunnen stijgen.

Onzin natuurlijk. Want dan zwijgen ze over de automatische index. En daar wringt het schoentje: voor die index valt iets te zeggen, zeker voor de laagste lonen. Maar het systeem dreigt volledig te ontsporen. UNIZO wil daarom correcties. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen.

Wij zien verschillende opties: een algemene aanpassing, een indexsprong met een sociale correctie voor de lagere lonen of een netto-indexering door gelijktijdige vermindering van de werkgeversbijdragen. Een laatste optie is zelfs een tijdelijke regeling die ondernemingen toelaat om - indien nodig - de automatische index niet toe te passen (opt-out). 

Anders dreigen heel wat ondernemingen en uiteindelijk onze economie in elkaar te stuiken. Want met de torenhoge inflatie heeft ons indexsysteem stilaan veel weg van een Jenga-spel. Misschien zegt die naam u niets. Maar het spel kent u ongetwijfeld: je maakt een toren door balkje per balkje op te stapelen. Tot die uiteindelijk omvalt…

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer