Hoe tempert de federale begroting de kosten van de loonindexering?De regering besliste in haar begroting om 1 miljard vrij te maken om de impact van de stijging van de loonkosten voor werkgevers te temperen. Dit nadat onder meer UNIZO aan de alarmbel had getrokken. Maar hoe wil ze dat juist doen, en wat betekent dat concreet?

Lees hier meer over de andere maatregelen die eveneens van belang zijn voor jou als ondernemer...

Dat de loonkosten voor werkgevers ontsporen door de inflatie, hoeven we niet uit te leggen. Dat er een nood is om daar (dringend) iets aan te doen evenmin. De federale regering zet nu de eerste stap door 1 miljard euro vrij te maken. Concreet zal dat gebeuren in twee stappen:

Eenmalige kwijtschelding van 7,07% op de netto patronale bijdragen in het eerste en tweede kwartaal van 2023:

Dat is een hele mond vol, maar eenvoudig gezegd: als werkgever betaal je sociale bijdragen (‘patronale’ bijdragen) van 25% op het brutoloon van jouw werknemer. Volgens de laatste inflatievooruitzichten zal het brutoloon van jouw werknemer  tegen begin 2023 met ongeveer 10% door de automatische loonindexering. Daardoor zou jij als werkgever dus ook meer sociale bijdragen moeten betalen. De regering heeft in de begroting beslist om een deel van die ‘extra’ sociale patronale bijdragen kwijt te schelden, voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Of anders gezegd: waar je normaal gezien de volle pot aan patronale bijdragen zou moeten betalen in die kwartalen, zal je nu 7,07% minder moeten betalen (of iets meer dan 23% in plaats van 25%).

Een voorbeeld: Voor een bediende met een brutoloon van 3.550 euro per maand betaal je vandaag 888 euro aan  patronale bijdragen. Met een indexatie van 10% op 1 januari 2023 zal dat stijgen tot 981 euro. Aangezien het loon wél wordt geïndexeerd, zal de patronale bijdrage die je moet betalen in principe stijgen tot 981 euro. Door de beslissing van de regering wordt daar ongeveer 69 euro (7,07%) van kwijtgescholden, waardoor je dus uiteindelijk 912 euro aan patronale bijdragen (per maand) zal betalen in het eerste en tweede kwartaal van 2023.

Uitstel van 7,07% op de netto patronale bijdragen in het derde en vierde kwartaal van 2023

In het derde en vierde kwartaal krijg je geen kwijtschelding, maar wel een uitstel.(Momenteel zijn hier geen voorwaarden aan gekoppeld.)  Je zal een uitstel kunnen vragen op de betaling van 7,07% van de patronale bijdragen die je in die kwartalen verschuldigd bent.

De uitgestelde bedragen zullen dan in 2025 in 4 gelijke schijven worden geïnd.

En verder?

Het spreekt voor zich dat deze maatregel niet dé oplossing is voor het probleem van de loonkost. Maar één miljard euro is ook geen klein bedrag. Het is bovendien ook vooral belangrijk dat de regering het probleem duidelijk onderkent. De tijdelijke kwijtschelding van de sociale bijdragen blijft evenwel beperkt en het uitstel is eerder een vergiftigd geschenk, want het komt later bovenop de nieuwe bijdragen terug.

Nu zijn de sociale partners aan zet om bijkomende antwoorden te vinden op de uitdaging van de loonkost. UNIZO zal daar haar voorstellen van oplossingen op tafel leggen.

Lees hier ook de reactie van UNIZO op het begrotingsakkoord...