Dankzij het lobbywerk van UNIZO zullen startende zelfstandigen of werknemers die aan een laag loon werken, vanaf eind dit jaar aanspraak kunnen maken op een jobbonus. Op die manier wil de Vlaamse regering er voor zorgen dat gaan werken, ook tegen een lager loon, rendeert. Een goed begin, maar UNIZO wil verder gaan.

Vandaag keurde de Vlaamse regering het besluit goed dat de jobbonus operationaliseert. Niets staat de Vlaamse Regering dus in de weg om de eerste uitbetaling op het einde van dit kalenderjaar effectief uit te voeren. Concreet zullen werknemers met een loon tot €2500 kunnen genieten van een jobbonus. Wanneer je bij voltijdse en volledige prestaties minder dan €1800 verdiend zal je €600 overhouden, bij een loon van 2499,99 nog €20. Vlaanderen zal hier jaarlijks ongeveer € 180 miljoen aan uitgeven.

In de commissievergadering van het Vlaams Parlement werd ook de jobbonus voor startende zelfstandigen goedgekeurd. Concreet zullen werknemers met een laag loon (tot €2500) die de transitie maken naar het zelfstandig ondernemerschap maximaal 2 keer een jobbonus van €600 ontvangen. Aan die maatregel wordt €15 miljoen gespendeerd.

Daarmee is het dossier van de jobbonus voor UNIZO echter allerminst afgesloten. UNIZO wil de steunmaatregel immers verruimen naar personen die in Vlaanderen werken of ondernemen, maar er niet wonen. Dat moet werken en ondernemen in Vlaanderen aantrekkelijker maken voor Brusselaars en Walen. Op dat vlak boekte UNIZO al een eerste succes: in het recent afgesloten Vlaamse werkgelegenheidsakkoord beloofde de Vlaamse Regering namelijk om te onderzoeken of het opentrekken van de jobbonus naar Brusselaars en Walen onze vacatures kan doen invullen en ondernemerschap kan aantrekken.

 

De jobbonus-strijdpunten van UNIZO:

  1. Verruim de jobbonus ook naar personen die in Vlaanderen werken of ondernemen maar er niet wonen. Zo wordt werken en ondernemen in Vlaanderen aantrekkelijker voor Brusselaars en Walen.  
  2. Een verhoging van het forfaitair bedrag voor startende zelfstandigen omwille van het gedragen risico.
  3. Een uitbreiding van de jobbonus naar alle zelfstandige starters.