Gemeentebestuur Kinrooi en UNIZO Kinrooi ondertekenen Charter om ondernemerschap te bevorderen

Kinrooi 07/02/2020 – Burgemeester Jo Brouns en schepen van lokale economie Peter Nies zaten aan de ontbijttafel met UNIZO Kinrooi. De ondernemers formuleerde hun vragen en bezorgdheden in naam van de lokale zelfstandigen, dienstverleners, kleinhandel, horeca en kmo’s. Het ging daarbij concreet over maatregelen voor een betere dienstverlening, kernversterking en ruimte voor ondernemers. Aansluitend zetten burgemeester en voorzitter hun handtekening onder het Charter. Als kers op de taart beloofde burgemeester Brouns geen extra belastingen voor ondernemers te lanceren.
 

Charter met 10 punten

In het belang van heel de lokale samenleving engageert een ondernemersvriendelijk lokaal bestuur zich tot onderstaande 10 prioriteiten ter ondersteuning van de lokale economie, die op hun beurt passen in een visie of beleidsplan op langere termijn.

1. Een evaluatie van de specifieke lokale belastingen op ondernemingen, een verlaging ervan of minstens een belastingstop.

2. Blijven sleutelen aan vlot bereikbare, leefbare en betaalbare handelskernen inclusief doeltreffend parkeerbeleid (ook wat betreft laden en lossen).

3. Werk maken van voldoende toegankelijke, vlot bereikbare, betaalbare en aantrekkelijke KMO–zones en uitbreidingen van bestaande KMO-zones.

4. Een lokaal bestuur in dienst van de ondernemers, geleid door een schepen lokale economie, gesteund door een ambtenaar lokale economie.

5. Een structureel overleg met en daadwerkelijke inspraak van de lokale ondernemersvereniging UNIZO-Kinrooi. De gesprekken zullen kort opgevolgd worden zodat er op een constructieve manier gewerkt kan worden aan krijtlijnen voor het beleid én doeltreffende actieplannen.

6. Maximaal voorkomen, van in de aanvangsfase informeren en daadwerkelijk begeleiden van hinder door openbare werken. Dit kan gebeuren door een communicatielijn te openen i.v.m. alle openbare werken op het grondgebied van Kinrooi en daarvan melding te maken aan UNIZO-Kinrooi. Deze informatie kan bijkomend ook optimaal worden doorgegeven door specifieke hoorzittingen te organiseren bij alle grote werken en uiteraard via de gemeentelijke website of de facebook-pagina.

7. Informatie, preventie en remediëring inzake ondernemersveiligheid, gekoppeld aan structureel overleg met de politiediensten (zichtbaar blauw op straat), een ondernemersinformatieplatform, ook het vervolgen en opvolgen van “kleine ”criminaliteit.

8. Advies, actieve begeleiding en ondersteuning bij vergunningen.

9. De lokale overheid blijft alert voor oneerlijke concurrentie vanuit het overheids apparaat, doet zo mogelijk beroep op ondernemers die lokaal belastingen betalen en betaalt ondernemers-leveranciers in principe binnen de 30 dagen of binnen de redelijke en/of afgesproken termijn.

10. Het lokaal bestuur maakt werk van een strategische toekomstvisie  en bevordert het aantrekkelijk imago van de gemeente onder meer door een doordacht woonbeleid, ‘orde & netheid’, professionele marketingcommunicatie en promotie van toerisme & horeca. Het lokaal bestuur verleent daarbij ook passende steun en medewerking aan evenementen die openstaan voor de ganse bevolking.

Door ondertekening van deze engagementsverklaring verklaart het gemeentebestuur van Kinrooi zich akkoord om de efficiënte communicatielijn te bestendigen omtrent alle bovenstaande onderwerpen op het grondgebied van Kinrooi en erover te rapporteren aan UNIZO Kinrooi, binnen UNIZO Limburg. UNIZO kan zorgen voor de verdere verspreiding van informatie aan ondernemingen en achterban  aan andere ondernemersverenigingen en burgercomités, aan pers en publiek.

 

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden om werk te maken van deze prioriteiten. Met rapportering via UNIZO aan achterban, ondernemers, ondernemersverenigingen en burgercomités, aan pers en publiek.

Nuttig voor jou