Ben Tiggelaar doet bij de meeste ondernemers misschien niet direct een belletje rinkelen, maar in Nederland staat hij bekend als managementgoeroe. Zijn bestsellers hebben oplages van over de half miljoen exemplaren en zijn uitgegeven in verschillende talen. Hij is een vermaard en populair keynote speaker over heel de wereld en schrijft columns in het NRC Handelsblad. Bovenal is Ben Tiggelaar een gedragswetenschapper. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld hoe het gedrag van de ondernemer, zijn medewerkers of zijn klanten bepaalt dat veranderingen nogal eens mislukken. Dit is ook meteen het uitgangspunt van zijn uiteenzetting op het UNIZO Topseminar 2022.

Ben Tiggelaar is een van de keynote speakers op het UNIZO Topseminar

Ben Tiggelaar: “Er zijn talloze reden waarom veranderingen vaak mislukken. Eén van de belangrijke redenen is dat we ons richten op de verkeerde kant van de verandering. We richten ons, wat te begrijpen is, op de tastbare dingen: nieuwe regels, nieuwe software, een nieuw product of dienst. Maar wat we iedere keer vergeten is dat de mensen ook mee zullen moeten veranderen. Nieuwe software betekent ook nieuw gedrag. Nieuwe processen inrichten is een nieuwe manier van werken. De klanten anders benaderen is een nieuwe manier van denken voor de medewerkers. Iets op papier zetten en nieuwe regels verzinnen of nieuwe apparatuur aanschaffen is allemaal te doen. Als je er geld en energie insteekt, lukt dat wel. Maar gedrag veranderen, daarentegen, is veel moeilijker. En als het gedrag niet verandert, heb je geen verandering en mislukken je plannen.”

Een veel gehoorde reden is dat medewerkers niet mee zijn met de verandering. En dat is cruciaal natuurlijk voor het succes.

"Als je aan medewerkers vraagt wat er nu  specifiek van hen wordt  verwacht, wat  nu hun rol is in die verandering of hoe hun job er straks uit zal zien  in die nieuwe situatie, dan weten ze dat vaak niet. Men komt dan veelal af met de vage taal zoals ‘we moeten de verbinding zoeken’ of ‘we moeten proactief zijn’ of ‘we stellen de klant centraal’. Allemaal hele mooie woorden of oneliners, maar de vraag is ‘Hoe ziet de verandering  er echt uit  in de realiteit?’ en ‘Hoe moet ik daar met veranderend gedrag in mijn job op inspelen?’ En dan passen ze! Zoiets lukt ook niet met richtlijnen van bovenuit. Dat zal met dialoog met de medewerkers in de frontlinie moeten gebeuren. Want heel vaak weten zij beter dan wie ook wat de klant echt vraagt en wat er in de realiteit moet worden veranderd." 

Gedrag van de ondernemer, van de leidinggevende, van de medewerker, is hierbij determinerend.

"Een leidinggevende kan wel denken dat hij aan het coachen is, maar als dat niet blijkt uit zijn gedrag dan heeft dat geen enkel effect op de medewerkers. Je kunt wel denken dat je klanten vriendelijk helpt en voorkomend bejegent, maar als de klant dat niet voelt of hoort, heeft dit geen zin. Dus er kan zich in je hoofd van alles afspelen, maar als je dit niet toont aan de buitenkant, heeft dit in je bedrijf ook geen enkele zin."

 

Hoe kan je dat gedrag van jezelf, van je medewerkers beïnvloeden, veranderen?

Er zijn heel wat factoren die verandering beïnvloeden. En het is goed als ondernemer om er daar een paar van te kennen. Tenslotte ben je voortdurend met mensen bezig. Je bent bezig financiers te beïnvloeden om een investering  rond te krijgen, je bent bezig om medewerkers te beïnvloeden, je moet jezelf als ondernemer sturen in een bepaalde richting. Dus het is zeker goed dat iedere ondernemer wat weet van gedragswetenschap, zonder daar een specialist in te zijn. 

Wat stuurt een gedrag? Wat stuurt een gedrag van mijn klanten, van mijn medewerkers, van de partners met wie ik samenwerk? Wat houdt die mensen bezig? En dan zijn er 3 factoren waar steeds naar gekeken wordt:  de sterke kanten, de talenten, ten tweede,  de motivatie van die mensen en ten derde, de omgeving. En daarmee bedoel ik de prikkels die nu op je afkomen als je bijvoorbeeld op je werkplek bent. Die 3 elementen zijn super belangrijk in gedragsverandering. En als je daar iets meer wil over weten, dan moet je naar het UNIZO Topseminar komen.

Verandering stuit ook altijd op tegenstand

Niet altijd! Dikwijls zijn de mensen zelf vragende partij voor verandering. Niet de verandering schept angst of afkeer, maar wel de kans dat je iets verliest. Als je verandert hangt er altijd een bepaald aspect van verlies aan. Mensen raken zekerheid kwijt. Mensen raken, bijvoorbeeld, een bepaalde status kwijt. Of ze zijn gewend aan een bepaald werksysteem en dat systeem verdwijnt en er komt iets nieuws in de plaats. Er is geen verandering denkbaar zonder verlies. En niet de verandering is het probleem, maar het verlies. Als je het verlies kleiner kunt maken voor mensen, er begrip voor toont of er een dialoog over aangaat, dan zou dit al heel wat schelen.
 

Ben Tiggelaar op UNIZO Topseminar

Wat is de basis van succes voor verandering ?

Wat je wil bereiken als doel in je onderneming, moet je heel concreet maken voor elke medewerker: Wat verachten we van elkaar? Welk concreet gedrag verwachten we ? En vervolgens bied je als ondernemer, als leidinggevende, de noodzakelijke support en ondersteuning, zodat mensen dat eenvoudig kunnen invullen en waarmaken. Maak het a.u.b. makkelijk voor mensen. En als dat op orde is, dan kan je daarna nog heel lang filosoferen over hogere vormen van leiderschap. Dat is zeker interessant, maar dit is basis. En die is in de meeste bedrijven niet op orde!

Dus om hierin te slagen, heb je een goede leider nodig, een goede ondernemer?

Je hebt talloze leiderschap theorieën. Ik bekijk dat leiderschap door een gedragsbril. Mensen zeggen van alles, maar wat doen ze nu concreet? Wat doen ze in relatie tot klanten? Wat doen ze in de onderlinge samenwerking? Wat doen ze in het maken van producten, in het creëren van diensten? 

Heel concreet? Op de keper beschouwd is dat leiderschap niets meer of minder dan gedragsbeïnvloeding. Je kunt wel denken dat je een geweldige leider of ondernemer bent, maar als wat je doet geen invloed heeft op het gedrag van anderen, dan ben je eigenlijk geen leider, geen ondernemer.

Wat mag ik verwachten van jou op UNIZO Topseminar ?

Op dat Topseminar ga je allerlei goeie ideeën krijgen voor je bedrijf. Maar ik ga ervan uit dat elk goed idee dat je niet implementeert, evenveel waard is als geen idee. En over dat implementeren en hoe je daarin andere mensen meeneemt, daar gaat mijn verhaal over op het UNIZO Topseminar. En daarmee pak je eigenlijk het rendement op alle andere lezingen die je hebt gehoord.
 

Dromen, Durven, Doen!

Dromen, Durven, Doen!

Dat is de titel van het boek van Ben Tiggelaar dat je, naast negen andere boeken, mee in je trolley naar huis zal kunnen nemen na het UNIZO Topseminar. De bestseller is al meer dan een half miljoen keer over de toonbank gegaan en is in verschillende talen vertaald.

Ben Tiggelaar: "Veel mensen koesteren dromen. Zo zijn er talloze mensen die dromen van een eigen zaak, maar daar toch niet toe komen. Een droom, die je uiteindelijk niet kan omzetten in actie, kan tot frustratie leiden. Je had mooie plannen, maar je durft het niet aan en dat leidt tot irritatie.In het begin is die droom inspirerend, maar al gauw wordt hij frustrerend. Dus toch maar doen? Dat is niet zo simpel. " 

Just do it is een mooie oneliner, maar om van dromen naar doen te komen, moet je allerlei gewoontes, technieken en strategieën beheersen. Het zijn vaak niet voor niets deze mensen die ondernemer worden. In zijn boek legt Ben Tiggelaar die technieken en gewoontes verder uit. 

Een voorbeeld van een simpele techniek om van dromen naar durven en doen te komen is je sociaal wat klem te zetten. Je zegt wat je wil realiseren tegen je partner, je vrienden, en vertelt daarbij wanneer en hoe je dit gaat aanpakken. Tiggelaar: "Zo'n aanpak is een stok achter de deur. Je voelt de sociale druk en automatisch ga je sneller overgaan tot actie om die plannen echt te realiseren."

Een andere techniek is grote doelen vertalen naar een heleboel kleine stappen. Tiggelaar: "Voor veel ondernemers is dit een tweede natuur, maar het zijn wel technieken die je moet kennen en leren inzetten om je doelen te bereiken."