Tijdens een recente ontmoeting met Karolien Grosemans (N-VA), Hilal Yalcin (CD&V) en Johan Danen (Groen) met de Limburgse Start-up Wijsr, hebben de Limburgse parlementsleden hun grote belangstelling geuit voor de innovatieve oplossingen van Wijsr op het gebied van het meten van leerachterstand bij leerlingen in het lager onderwijs. 

Wijsr biedt via het oefenplatform Automatus (https://automatus.be/) de mogelijkheid om continu het rekenniveau van kinderen te testen en verbeteren. In minder dan zes maanden sloten al vijftig scholen zich aan en werden er meer dan 15 miljoen oefeningen gemaakt, zegt medeoprichter Marc Van Daele trots. We willen vooral inzetten op de basis, omdat we merken dat vaak daar al een achterstand ontstaat. Het is belangrijk dat leerlingen de basis juist én snel kunnen om zo hun werkgeheugen voldoende te ontlasten.

De Limburgse parlementsleden, tevens leden van de commissie Onderwijs in het Vlaams parlement, zijn van mening dat het aanbod van Wijsr een essentiële bijdrage kan leveren aan het verhogen van het rekenniveau bij veel kinderen. Karolien Grosemans, voorzitter van de commissie, benadrukt dat het aanbod van WijsR kan bijdragen aan het behalen van de eindtermen lager onderwijs, een onderwerp dat vermoedelijk binnenkort in de commissie Onderwijs wordt besproken.

Hilal Yalcin (CD&V) ziet mogelijkheden om het aanbod van WijsR ook in de privésfeer te benutten, waarbij ouders het platform thuis toegankelijk maken voor hun kinderen. Johan Danen (Groen) oppert dat Wijsr verder kan groeien door het product in het onderwijs op koepelniveau aan te bieden en door een focusgroep van gebruikers op te zetten voor regelmatige feedback. 

Voor Wijsr is het cruciaal om ons netwerk uit te breiden, ook met politici die dagelijks betrokken zijn bij de onderwijs- en leerachterstandsproblematiek.

Seppe Van Daele - Wijsr

Co-founder Seppe Van Daele benadrukt het belang van de ontmoeting en ziet het als een waardevolle kans voor de groei van Wijsr. "Voor Wijsr is het cruciaal om ons netwerk uit te breiden, ook met politici die dagelijks betrokken zijn bij de onderwijs- en leerachterstandsproblematiek."

UNIZO Limburg speelt een actieve rol als tussenschakel tussen politiek en bedrijfsleven in dergelijke initiatieven. Door onze betrokkenheid willen wij Limburgse start-ups, zoals Wijsr, alle mogelijkheden bieden voor verdere groei, zo besluit Patrick Buteneers, belangenbehartiger bij UNIZO Limburg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
​​Seppe Van Daele, co-founder Wijsr, gsm 0471 45 81 30

Patrick Buteneers
Patrick Buteneers
Belangenbehartiging: manager / adviseur