Het protest tegen de recent ingevoerde "algemene gemeentebelasting voor de bedrijven" in Maasmechelen neemt met de dag toe en zal resulteren in vele bezwaarschriften die de betrokken ondernemers gaan indienen. Dat bleek woensdagavond tijdens een bijeenkomst die UNIZO Maasmechelen organiseerde.

"Vele ondernemers zijn verontwaardigd over de duizenden euro's belasting die zij tot 2025 moeten betalen op de bebouwde en onbebouwde oppervlakte van hun bedrijf", zo stelt Ward Conings, voorzitter van UNIZO Maasmechelen vast.  "Na de talloze protesten tegen deze onrechtvaardige belasting, die wij sinds eind 2021 ontvingen, wordt nu hardop de vraag gesteld hoe men bezwaar kan indienen tegen de factuur, die zij ondertussen ontvangen hebben!  Zowel voor grote als minder grote aanslagen hoeft de ondernemer dit niet zomaar te aanvaarden, en kan deze er baat hebben om hier bezwaar tegen in te dienen."

Onverantwoord dat het Maasmechels gemeentebestuur haar ondernemers een dergelijke hoge belasting laat ophoesten, zo vinden de ondernemers.  Het feit dat het gemeentebestuur dit doet na de corona-crisis, de sterk gestegen kosten voor energie en materialen én een indexering van de lonen met meer dan 11 % getuigt van bijzonder weinig feeling voor de situatie waarin vele ondernemers verzeild geraakt zijn.  Deze belasting is de druppel die de emmer doet overlopen.  Bovendien vinden wij allemaal voldoende individuele bezwaren in dit oppervlakkige  belastingreglement dat met haken en ogen aan mekaar hangt. 

Maar eerst gaan de ondernemers bezwaar aantekenen bij hun gemeentebestuur en vragen om gehoord te worden.  Wij kijken uit naar het gesprek dat het gemeentebestuur met elk van ons moet hebben.  Eindelijk kunnen wij dan onze Maasmechelse beleidsvoerders in de ogen kijken met de belastingaanslag in de hand en hen confronteren met de moeilijke situatie waarin elk van ons zich bevindt.  Bovendien zullen wij het resultaat van dit gesprek meenemen in het stemhokje voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 zo klinkt het even tussendoor.

Wij betreuren dat de gemeentelijke diensten zeer veel tijd zullen moeten steken in het voeren van de individuele gesprekken met elke ondernemer en het proberen te weerleggen van de bezwaren die elk van ons zal aanbrengen.  Dit zal meer tijd kosten dan de gebrekkige voorbereiding en het rampzalig overleg dat men met ons gehad heeft in de aanloop naar het belastingreglement.  Kostbare tijd die men niet aan het beleid kan besteden.  Maar het zij zo. Wanneer men ons met de rug tegen de muur kwakt dan hebben we geen andere keuze, zo luidt het bij de strijdvaardige Maasmechelse ondernemers. 

Ondernemers die bezwaar willen indienen tegen hun belastingaanslag kunnen zich wenden tot johan.revinsek@unizo.be waarna zij meer uitleg zullen ontvangen over de werkwijze en de beperkte kosten die hieraan verbonden zijn.  De ondernemers worden hierin juridisch begeleid door meester Moira Blascetta van Argus Advocaten.

Meer interesse hoe een bezwaarschrift werkt - vraag het aan!

Nuttig voor jou