Je kan daar niet zelf over beslissen. Dat kan enkel het College van Burgemeester en Schepenen. Ze kan op verzoek van één of meerdere handelaars per jaar maximum 15 rustdagen opheffen voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Deze afwijkingen gelden voor alle betrokken handelaars hetzij voor het volledige grondgebied van de gemeente hetzij voor een deel ervan (deelgemeente, wijk of winkelstraat). In geen geval kunnen individuele afwijkingen worden toegestaan. Individuele afwijkingen, zoals voor een opendeurdag in jouw zaak kunnen dus in principe niet op jouw wekelijkse rustdag. Afwijkingen in de sector (vb. bakkerijen, bloemenwinkels, e.a.) zijn evenmin toegelaten. Als je uitzonderlijk toch wil openen op de dag dat je jouw wekelijkse rustdag neemt, moet je dus nagaan of de gemeente voor die week een afwijking toegestaan heeft of alsnog wil toestaan (aan alle handelaars). In de kerstperiode en bij het begin van de solden voorzien veel gemeenten meestal afwijkingen.

In geval van afwijking door de gemeente mag je dus wel 7 dagen op 7 open zijn. OpgeletIndien er personeel tewerk gesteld wordt, moet er wel rekening gehouden worden met de regels op de tewerkstelling van personeel op zondag.

Ook in steden en gemeenten die erkend zijn als toeristisch centrum zijn er afwijkingen op de regels mogelijk.

Kan je de wekelijkse rustdag éénmalig op een andere dag plannen?

Een handelaar kan zijn wekelijkse rustdag verplaatsen naar een andere dag op voorwaarde dat de wekelijkse rustdag gedurende ten minste zes maanden op dezelfde dag genomen werd.

Weet ook dat de wekelijkse rustdag niet noodzakelijk zondag moet zijn. Indien een andere wekelijkse rustdag gekozen wordt moet het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.