Na de coronacrisis zag het ernaar uit dat de wereldeconomie terug sterk ging groeien en we spoedig zouden terugkeren naar de periode voor de pandemie. De Russische invasie in Oekraïne stak daar echter een stokje voor en zorgde in grote delen van de wereld voor een afname van de groei onder invloed van de stijgende energie- en voedselprijzen. De economische groei stagneerde in het tweede kwartaal van 2022 en de output nam zelfs af in de G20-landen. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft daarom de economische vooruitzichten voor 2023 bijgestuurd in een nieuw rapport. We vatten ze in dit artikel kort samen.

Het eerste kwartaal van 2022 zag er zeer rooskleurig uit voor onze economie. De coronacrisis konden we eindelijk volledig achter ons laten en het gaspedaal kon opnieuw worden ingeduwd. Gedurende die korte periode groeide de Belgische economie met 0,5%. De uitbraak van de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de  economische groei stagneerde en in de komende jaren zullen we te maken hebben met een langere periode van matige groei. Daarom heeft de OESO in een nieuw rapport de economische voorspellingen aangepast aan de huidige situatie.

Oorspronkelijk voorspelde de OESO een groei in de eurozone van 2,6% in het jaar 2022, maar heeft die voorspelling nu bijgestuurd naar 3,1%, wat dus positief is. In het jaar 2023 zou de economische groei in de eurozone 1,6% bedragen, maar dit cijfer heeft de OESO verlaagd naar 0,3%. Ook voor de rest van de wereld zijn de voorspellingen minder rooskleurig, zo voorspelt de OESO nog een economische stagnatie in het Verenigd Koninkrijk en heeft de voorspellingen in de VS bijgestuurd van 1,2% toename van het BBP naar 0,5%. Volgens de OESO zal Rusland in 2023 in een recessie verzeild raken van -4,5%.

Deze voorspellingen weerspiegelen zich in het ondernemers- en consumentenvertrouwen, waar de OESO haar eigen indicatoren voor heeft. Die indicatoren tonen aan dat de output in de meeste economieën zal stagneren, terwijl het consumentenvertrouwen op het laagste punt staat sinds de financiële crisis.

Zelfs voor de Russische invasie in Oekraïne voorspelden de centrale banken een hogere inflatie dan gepland in de meeste ontwikkelde economieën. Dit kwam door een initiële toename van de energieprijzen na de heropening van de economie na de pandemie. Daardoor ontstonden knelpunten in de toeleveringsketens en stegen de transportkosten. De oorlog heeft deze pijnpunten extra blootgelegd en de processen versneld.

De OESO heeft ook nieuwe voorspellingen gedaan over de inflatie in 2022 en 2023. Voor de eurozone heeft de organisatie de voorspelde inflatie aangepast van 7% naar 8,1%. Voor onder meer de VS en China komen de nieuwe voorspellingen neer op een inflatie van respectievelijk 6,2% en 2,2%. Geen goed nieuws dus, maar de OESO voorspelt tegelijk dat de inflatie in het jaar 2023 gaat afnemen. De eurozone zal volgens de organisatie te maken hebben met een inflatie van 6,2% in het komende jaar. Het valt dus af te wachten of dit effectief zo zal zijn en dat hangt grotendeels af van het beleid van de overheden en de centrale banken.

Het beleid dat de OESO voorstelt is de volgende. Ten eerste is de organisatie van mening dat er een scherper monetair beleid moet zijn om de inflatie naar beneden te krijgen. Dat komt erop neer dat de centrale banken de rente nog naar boven moeten krijgen. Ten tweede vindt de OESO dat fiscale beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de energiecrisis spoedig nodig zijn. Tot slot moeten de overheden volgens de OESO zowel de beperking van de klimaatverandering en de veerkracht op langere termijn als de energiezekerheid op korte termijn bevorderen.

Meer info:

  • Het volledige rapport van de OESO kan je hier vinden.