Gent, 18 januari 2024 - Onder de baseline “UNIZO Komt op voor alle ondernemers in Gent”, legt de ondernemersorganisatie haar eisenbundel aan de politieke partijen voor. In aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober 2024 streeft UNIZO Gent naar een ondernemersvriendelijk beleid in (Groot-)Gent. Het Gentse UNIZO-bestuur heeft in samenspraak met haar leden zeven bevattelijke en onderbouwde prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat deze worden aangepakt door het volgende stadsbestuur.

Het belang van het economische weefsel in Gent mag niet worden onderschat”, zegt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen. De meer dan 30 000 ondernemingen in Gent zorgen voor een grote toegevoegde waarde in de stad. Ze zorgen elk op hun beurt voor welvaart in de stad via jobcreatie, los van grootte en sector. Ze staan ook in voor een heel groot stuk van de stadsinkomsten via allerhande bedrijfsbelastingen. Daarnaast zorgen ondernemers voor beleving en bedrijvigheid, geven ze de stad een internationale uitstraling en bepalen ze mee het unieke karakter en DNA van de stad van vandaag en morgen”.

De zeven prioriteiten voor het volgende stadsbestuur van UNIZO Gent zijn:
1) Practice what you preach
De stad moet het goede voorbeeld geven en geen regels opleggen waar ze zelf niet reeds volledig aan voldoet. De stad zou een voorloper moeten zijn in het uitvoeren van de eigen regels. Het is bijvoorbeeld niet logisch dat de stad boetes betaalt aan zichzelf voor de LEZ, of dat stadsdiensten uitgezonderd worden van bepaalde circulatiemaatregelen en tonnagebeperkingen. Een werfcharter opstellen om vrachtwagens uit de schoolomgevingen te houden en dan zelf met vuilniswagens in die schoolomgevingen rijden, lijkt ons ook niet consequent en geeft ook niet het goede voorbeeld.

2) Aanpassingen aan de circulatie moeten altijd deel uitmaken van een groter plan
Deze legislatuur is het invoeren van mobiliteitsplannen moeilijk gebleken. Vanuit UNIZO pleiten we ervoor om over de verschillende bevoegdheden te kijken naar de wijken en deelgemeenten. Daarom vragen we om enkel mobiliteitsplannen in te voeren als er ook een investeringsplan is voor die wijk of deelgemeenten.

Vanzelfsprekend gebeurt het opstellen van dit plan met de nodige participatie met bewoners, ondernemers, bezoekers en werknemers. We vragen om ook in een vroeg stadium al in overleg te gaan met de hogere overheden en diensten zoals Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg.

Als er een integrale heraanleg komt van het openbaar domein: voorzie altijd laad- en loszones, hou rekening met de parkeernoden van ondernemers en werknemers, zorg voor een betere aansluiting met andere vervoersmodi, voorzie terrasmogelijkheden, voorzie ondersteuning voor en overleg met ondernemers tijdens de werken… Overleg over de optimale timing en zorg er bovendien voor dat de hinder tot een minimum beperkt blijft dankzij een snelle uitvoering van de werkzaamheden.

3) Stap af van bestaande beperkingen op vlak van stedenbouw
Er is in Gent terecht heel wat aandacht voor betaalbaar wonen. Het is belangrijk om ook de nodige ruimte te blijven voorzien voor economie. Daarom zal hoger bouwen voor woningen onvermijdelijk zijn. Projectontwikkelaars kunnen een belangrijke partner zijn voor de stad.

Bij het verlenen van vergunningen vragen we om meer mee te denken met de ondernemer. Het vergunningsproces moet korter: hoewel de wettelijke termijnen meestal wel gehaald worden, duurt de voorbespreking te lang en geeft dit niet voldoende zekerheid.

4) Ga voor een stadsbudget dat met een schone lei start en zet in op kerntaken
De stadsschuld is ontspoord en toch werden de belastingen voor ondernemers verhoogd. Start met de begroting volledig van nul en hou alle uitgaven onder de loep (zero based budgetting). De luxe om alles te blijven doen zoals in het verleden, is onmogelijk zonder de nodige buffers.

Zet daarom meer in op kerntaken, en dus ook minder op wat niet de kerntaak van de lokale overheid is. De kerntaken van een lokale overheid zijn volgens UNIZO de volgende: openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en vergunningen.

Ga slechts voor een faciliterende rol wanneer iets niet tot de kerntaken behoort, in plaats van het zelf uit te voeren. Ga ook na of er al een aanbieder bestaat op de private markt: dit zou bij iedere beslissing moeten worden getoetst. Vermijd ook de concurrentie met private bedrijven, dit is nu vaak het geval met de groendienst, Fietsambassade vzw…

5) Iedere nieuwe regel gaat voortaan uit van het vertrouwen in de ondernemer
Heb vertrouwen in de ondernemers. Heel wat ondernemers hebben het gevoel dat het beleid in de huidige legislatuur nog te vaak uitgaat van een wantrouwen. Zo werden deze legislatuur ondernemers geconfronteerd met valse sollicitaties om discriminatie op te sporen.

Het is ook nodig om de proportionaliteit van een maatregel te bekijken en na te gaan welke impact deze heeft op ondernemers. Zo blijven de bewijslast en de administratieve rompslomp maar groeien. Voor de toegang tot het autovrij gebied bijvoorbeeld is de bewijslast nog steeds te hoog.

6) Leid anders-actieven vanuit alle diensten naar werk
De werkloosheid in Gent ligt veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Nochtans blijft de nood aan arbeidskrachten bij de bedrijven in Gent zeer groot, getuige het aantal openstaande vacatures. (22.488 ontvangen vacatures in 2023 bij VDAB Bron: ARVASTAT). Werkgevers ontvangen gemotiveerde werknemers met open armen en velen voorzien daarbij ook in de nodige opleidingen.

Leid ook vanuit buurtwerk actiever toe naar werk of opleiding. Communiceer steeds positief over werken en zet de voordelen prominent in beeld. Zet vanuit de stad actiever in op taalverwerving.

7) Neem drempels voor duurzaam ondernemen weg
Zorg ervoor dat ook bedrijven in de stad de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen, dat kan door rekening te houden met de aard van de panden, zoals bijvoorbeeld gesloten bebouwing en huurpanden. Hou rekening met kleine en middelgrote ondernemingen. Zorg dat er ook zones zijn waar volop geëxperimenteerd en samengewerkt kan worden om te verduurzamen.

Lees en download het volledige pamflet hier

Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen: Onze politici zijn zich nu aan het warmlopen voor de verkiezingen van oktober 2024 en dus grijpen we deze kans om de nodige aandacht te vragen voor de ondernemers in Gent. Vanuit UNIZO Gent geven we met deze zeven prioriteiten duidelijk aan wat een ondernemersvriendelijk beleid volgens ons moet inhouden. Het is nu aan de kandidaten om met onze suggesties aan de slag te gaan én aan de ondernemers om in oktober 2024 ondernemend te gaan stemmen.

Van het volgend stadsbestuur verwachten we meer vertrouwen, een schuldafbouw zonder nieuwe belastingen en vooral dat de stad zelf eerst het goede voorbeeld toont alvorens nieuwe regels uit te vaardigen.

In de volgende weken gaan ondernemers in gesprek met de verschillende politieke partijen tijdens een lunch. Alle ondernemers zijn hier welkom.

Lees meer over UNIZO Gent

Lees meer over UNIZO komt op