Vlaanderen heeft belangrijke sleutels in handen om te verhinderen dat de energiecrisis gezinnen verder in armoede duwt, ondernemingen hun productie  stilleggen, kmo’s, land- en tuinbouwbedrijven het water aan de lippen staat en sociale ondernemingen onvoldoende werkingsmiddelen hebben. De Vlaamse Regering beschikt zowel over de juiste bevoegdheden als de financiële middelen om nu meteen in actie te schieten. Daarom roepen de Vlaamse sociale partners waaronder UNIZO, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de regering op om in de Septemberverklaring te voorzien in grootschalige projecten om het fossiel energieverbruik te verminderen, in te zetten op hernieuwbare energie en gezinnen en ondernemingen tijdelijk en gericht te ondersteunen.