De FSMA, toezichthouder op de financiële sector, waarschuwt voor valse beleggingsvennootschappen of ‘boiler rooms’ en hun ‘boiler room’-fraude. ‘Boiler room’-fraude is een vorm van fraude waarbij consumenten ongevraagd en vaak telefonisch worden gecontacteerd met een aanbod om weinig gekende aandelen of exotische financiële producten te kopen. Hoewel de beleggingsdienst zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het hier vaak om oplichters en zijn de aangeboden aandelen of producten fictief of waardeloos.

U wordt gelokt met een eerste investering die al snel winstgevend blijkt te zijn. Daarna wordt u nog eens gevraagd om meer geld te investeren. In tegenstelling tot de eerste beperkte investering, is die nieuwe investering verlieslatend en als u uw geld wil terugvorderen, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten (vandaar de Engelse benaming "boiler room").

Het zijn vooral de ondernemingen Peston & Sons Securities, Jones Shaw Capital Partners, Neuberger and Co. Wealth Management, Arian Financial (cloned firm), Dashan International en Norikura-Global die genoemd worden als het om ‘boiler room’-fraude gaat.

Uit de meest recente informatie waarover de FSMA beschikt, blijken vele boiler rooms zich specifiek te richten tot zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen. Pas dus goed op! Ga niet in op dergelijke aanbiedingen van financiële diensten door die vennootschappen en stort zeker geen geld op het rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

De FSMA geeft u als belegger enkele tips om u te wapenen tegen deze fraudepraktijken:

  • Controleer steeds de identiteit van de beleggingsvennootschap. Wees extra voorzichting bij vennootschappen die buiten de EU gevestigd zijn omdat conflictsituaties dan nog moeilijker worden.
  • Raadpleeg de lijst van boiler rooms op de site van de FSMA. Opgelet: als de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een vennootschap, betekent dit nog niet dat zij een geldige vergunning bezit.
  • Ga na of de beleggingsvennootschap een vergunning heeft.
  • Wees op uw hoede als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd (“cold calling”), m.a.w. als u daar als belegger niet vooraf om hebt verzocht.
  • Kijk uit als u gevraagd wordt om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de vennootschap.
  • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst beloofd wordt.
  • Controleer steeds álle informatie die u wordt verstrekt.
  • Eis duidelijkheid. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
  • Wees nog achterdochtiger als de vennootschap de winst pas wil uitkeren nadat u een bijkomende som gestort heeft.

Meer informatie vindt u op de website www.fsma.be. Aarzel niet om bij de minste twijfels de FSMA rechtstreeks te contacteren (info@fsma.be).

Bij vragen of problemen kan u ook steeds terecht op de UNIZO Ondernemerslijn via 02 21 22 678 of ondernemerslijn@unizo.be.