PMO (Personeels- en Managementopleidingen voor Retail) biedt praktijkgerichte opleidingen aan op de werkvloer voor winkelpersoneel en zelfstandigen. Elke onderneming in de retail (voeding, kleding, …) kan beroep doen op PMO. Het Sociaal Fonds N° 201 (voor werknemers in Paritair Comité 201) voorziet premies voor werkgevers die opleidingen organiseren via PMO.

Ben je als sectororganisatie in de retail op zoek naar een specifiek aanbod, neem dan contact op met PMO.