Ondanks pandemieën, schaarste- en prijscrisissen en een dreigende recessie blijft duurzaamheid een thema dat niet meer weg te denken is voor al wie vandaag een bedrijf aanstuurt. Duurzaamheid is duidelijk here to stay. Reeds 3 op 10 van alle bedrijven zetten concrete duurzaamheidsdoelstellingen met een concrete timing voorop. En hoewel de omvang van bedrijven zeker mee bepalend is in de mate dat duurzaamheid een uitdaging vormt en op het voorplan staat, staat het thema ook bij kmo’s steeds meer op de agenda. Twee op drie Limburgse ondernemers zijn er (sterk) van overtuigd dat duurzaamheidsinspanningen op lange termijn zullen lonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat VKW Limburg en UNIZO Limburg uitvoerden bij 400 Limburgse bedrijven en dat kadert in een ruimer internationaal onderzoek van UNU-MERIT (Universiteit Maastricht) en Trinity College Dublin.

Amper 3% van de Limburgse bedrijven blijkt helemaal niet bezig met duurzaamheid. Daarentegen stelt de helft van de Limburgse bedrijven dat hun engagement rond duurzaamheid gestoeld is op de bedrijfsmissie en de waarden die ze als bedrijf hanteren. Het persoonlijk belang dat meer en meer bedrijfsleiders aan het thema hechten (32%) ligt in het verlengde hiermee steeds hoger (32% belangrijke beweegreden) en is zelfs sterker dan de druk van de bestuurskamer (15%; wel 49% bij grootste bedrijven). Als het over concrete acties gaat, voeren afvalreductie en recycleren de ranglijst van concrete duurzaamheidsinitiatieven aan. Drie kwart van de bedrijven werkt vandaag al concreet aan minder energieverbruik.

Duurzaamheidsmaatregelen koppelen aan kostenvoordelen
“Een belangrijke katalysator is ook dat bedrijven elkaar aanzetten tot meer duurzaamheid”, zegt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “Zo voert reeds de helft van de grote bedrijven met meer dan 250 werknemers een inkoopbeleid dat gericht is op sourcing bij andere bedrijven met een bewezen track record op vlak van duurzaamheid. Op die manier worden kmo’s ook steeds meer gestimuleerd in een duurzame bedrijfsvoering of zelfs na te denken om circulair te gaan ondernemen. Daarnaast blijkt dat kostenbesparingen die bedrijven kunnen realiseren door duurzamer om te gaan met materialen, energie of water een veel sterkere trigger te zijn dan verplichtingen en bijhorende handhaving vanuit regelgeving en vergunningen. Het gekende verhaal van de wortel en de stok: overheden zullen rond duurzaamheid veel meer bereiken wanneer ze maatregelen hierrond weten te koppelen aan bv. kostenvoordelen voor bedrijven.”

SUBSIDIES VOLDOENDE BEKENDMAKEN
“Opvallend is wel dat globaal maar 1 op 3 ondernemers bekend is met de Sustainable Devolopment Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg. “Zeker bij wat kleinere bedrijven zijn ze vaak nog onbekend. Nochtans kunnen de SDG’s ook voor kmo’s een goede inspiratiebron zijn om hun duurzaamheidsstrategie vorm te geven, kenbaar te maken en daarin duidelijke speerpunten te kiezen. Daarnaast blijft het een belangrijke uitdaging om het diverse palet aan subsidies rond ecologie, duurzaamheid en circulaire economie voldoende bekend te maken bij onze kmo’s. Wanneer door amper 7% van de bedrijven hierop beroep gedaan wordt en dan nog voornamelijk door grote bedrijven, is het duidelijk dat we ondanks alle inspanningen op het vlak van duurzaamheid toch ook nog heel wat opportuniteiten laten liggen.

In een notendop:

  • Slechts 3% van de bedrijven neemt géén initiatief op vlak van duurzaamheid.
  • Recycleren en afval voorkomen voeren lijst van concrete duurzaamheidsinitiatieven Limburgse bedrijven aan. Driekwart bedrijven werkt aan minder energieverbruik
  • Helft van de grootste bedrijven hanteert een inkoopbeleid gericht op duurzame bedrijven
  • Engagement duurzaamheid vertrekt voor 1 op 2 bedrijven vanuit missie en  waarden. Kostenbesparingen veel grotere trigger dan opgelegde regelgeving
  • Minder dan 1 op 3 ondernemers bekend met Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde naties. ‘Waardig werk en economisch groei’ (nr. 8), ‘Goede gezondheid en welzijn’ (nr. 3) en ‘Betaalbare en duurzame energie’ (nr. 7) als speerpunt in bedrijfsstrategieën
  • Vooral grote bedrijven zetten dedicated team in rond duurzaamheid
  • 2 op 3 Limburgse ondernemers zijn overtuigd van positieve impact van hun duurzaamheidsinspanningen op lange termijn
  • Amper 7% van de bedrijven maakt gebruik van subsidies rond duurzaamheid