De UNIZO Ondernemerslijn krijgt momenteel veel vragen/klachten over het recente “regularisatieaanbod” van Reprobel als je eerder al een nulaangifte voor referentiejaar 2022 hebt gedaan.

De toon en gebruikte bewoordingen doen bij heel wat ondernemers de indruk ontstaan dat men bij een nulaangifte toch een overtreding begaat die gesanctioneerd kan worden (en men daarom best meteen een gecombineerde licentie neemt).

UNIZO wilt er echter op wijzen dat het perfect legitiem kan zijn om niet te kiezen voor de gecombineerde licentie en een nulaangifte in te dienen.

Dat veronderstelt natuurlijk wel dat je geen auteursrechtelijk werk via digitale of papieren weg reproduceert.  

Verdere informatie over wanneer je wel degelijk een vergoeding verschuldigd bent, vind je hier.

Je initiële nulaangifte blijft overigens geregistreerd. Het is niet nodig om nogmaals een nulaangifte in te voeren.