De eindejaarsperiode is vaak het uitgelezen moment om cadeaus of attenties uit te delen aan klanten of zakenrelaties. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender. Welke geschenken zijn fiscaal aftrekbaar?

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn.

Koop je echter een relatiegeschenk voor handelaars, industriëlen, landbouwers of vrije beroepers, dan is dit potentieel voor 100% aftrekbaar.

  • Als je zelf onderworpen bent aan de personenbelasting, moet je een fiscale fiche opmaken op naam van de ontvanger als de waarde van het geschenk minstens 250 euro is. Het geschenk is voor jou dan 100% aftrekbaar (maar wordt belast als voordeel alle aard bij de ontvanger). Als echter geen fiche wordt opgemaakt omdat de waarde van het geschenk lager is dan 250 euro, dan is de aftrek beperkt tot 50%. Er is bijgevolg geen aftrek als geen fiche wordt opgemaakt en de waarde van het geschenk hoger is dan 250 euro.
  • Ben je onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maak je ook een fiscale fiche op. Zonder fiche blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar wordt op de waarde van het gegeven voordeel een bijzondere aanslag geheven van 100%, de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Of 50% als de verkrijger een rechtspersoon is. Deze bijzondere aanslag mag je wel als beroepskost aftrekken.

Als je de btw integraal wil recupereren, moet het geschenk per stuk en dus per relatie minder dan 50 euro (excl. btw) bedragen. Kost het 50 euro of meer, dan is de btw niet aftrekbaar. Deze btw komt dan wel in aanmerking voor aftrek van jouw kosten. De btw is (ongeacht het bedrag) nooit aftrekbaar indien het om rookwaren of sterke drank gaat. Voor btw komt ook slechts één geschenk per relatie per kalenderjaar in aanmerking voor de aftrek.

  • Relatiegeschenken zijn voor 50% fiscaal aftrekbaar.
  • Een aftrek van 100% is in bepaalde omstandigheden mogelijk.
  • Als je de btw integraal wil recupereren, moet het geschenk per stuk en dus per relatie minder dan 50 euro (excl. btw) bedragen. Dit kan slechts op één geschenk per relatie per kalenderjaar.