Herinner u de aanleiding van de renovatie van de Leopold II-tunnel: herhaaldelijke sluitingen als gevolg van brokstukken die van de tunnelwanden naar beneden donderden. De tunnels van meer dan 50 jaar oud bleken jarenlang slecht onderhouden te zijn. Het imago van Brussel, en ook de bereikbaarheid, een belangrijke economische troef, kreeg een zware deuk.

Ondertussen is er een globaal en multimodaal mobiliteitsplan Good Move en vraagt de Regering zich af of de tunnels nog wel passen in dat plan? Het antwoord is volmondig ja! Meer nog, het deugdzaam in stand houden van de tunnels is een “quick win” voor de realisatie van de doelstellingen van GoodMove.

Eén van de doelstellingen van GoodMove is het aandeel van het autoverkeer terug te dringen. Good Move gaat ook voor de multimodale bereikbaarheid van het Gewest, zowel voor de auto als met openbaar vervoer en fiets. UNIZO ziet dit als een belangrijke troef die de aantrekkelijkheid van het Gewest kan versterken. Voor de auto zijn die tunnels ideaal en het onderhoud van de tunnels die er zijn kost minder dan nieuwe tunnels bouwen. En zelfs al rijdt er maar één auto per uur door, met een snelheid 50 of 30 km per uur, dan nog moet de tunnel perfect veilig zijn. De tunnels verwaarlozen en op termijn al dan niet noodgedwongen sluiten is een teken van slecht beheer en een vorm van waardevernietiging

Ten tweede laat een tunnel, net zoals een ondergrondse parking, toe om het autoverkeer uit het zicht te halen. Bovendien volledig gescheiden van andere modi, zoals de fiets, de voetganger, de step, … Er wordt op die manier plaats gecreëerd om bovengronds de openbare ruimte kwalitatief te verbeteren. Dit komt ten goede aan trams en bussen, fietsers en voetgangers en ook aan de logistiek van de stad. Zelfs al haal je een groot deel van het autoverkeer weg, dan nog kan het overblijvende autoverkeer bij voorkeur gebruik maken van de tunnels. De geplande heraanleg van de Kleine Ring zou er helemaal anders uitzien, moest het alternatief van de tunnels er niet zijn.

Dat brengt ons bij een derde belangrijk punt. Tunnels bieden de mogelijkheid om bovengronds activiteiten, evenementen of werken te organiseren, en zo toch de mogelijkheid van doorstroming van het verkeer te behouden. Dat geldt natuurlijk ook in geval van een ongeval of een andere calamiteit die het verkeer bemoeilijkt. Het voorzien van een veilig en praktisch alternatief is dan gewoon een kwestie van goed beheer van de mobiliteit van de stad.

UNIZO vraagt dat de Regering het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels, dat goedgekeurd werd in 2016, onverkort uit te voeren. Het zal een belangrijke garantie zijn om de economische aantrekkelijkheid van het gewest te versterken.

In 2016 ontlokte de tunnelproblemen UNIZO een poëtische ontboezeming. Die vind je hier terug.