We merken dat bepaalde speerpunten herhaaldelijk naar boven komen tijdens de brainstormsessies bij onze lokale ondernemersverenigingen. Onze belangenbehartiger Karo Janssens neemt in ieder UNIZO Magazine, tot aan de lokale verkiezingen, een speerpunt onder de loep. In het magazine van mei is dat “Duurzaam ondernemen’.

Ondanks de inzet van de meeste gemeenten via het Lokaal Energie- en Klimaatpact, blijft er vaak nog een kloof bestaat tussen de intentie en daadwerkelijke ondersteuning. Uit recente bevindingen van de UNIZO-enquête 2023 blijkt dat slechts 20% van de ondernemers zich daadwerkelijk gesteund voelt door hun gemeente of stad in het nemen van energiebesparende maatregelen en klimaatacties, hoewel 87% van hen dit als relevant beschouwt.

In dit tijdperk van de energietransitie is het cruciaal dat we actie ondernemen. Groene energie wordt steeds prominenter, maar de kosten blijven hoog voor veel bedrijven. De Blue Deal, gelanceerd door de Vlaamse Regering in de zomer van 2020, is een ambitieus initiatief dat stelt dat elke gemeente tegen december 2024 een goedgekeurd lokaal hemelwater- en droogteplan moet hebben. Echter, de realiteit is dat slechts 27 van de 300 Vlaamse gemeenten dit plan momenteel hebben.

Ook ontharding is een cruciaal onderdeel van dit beleid. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact stelt een doel van 1 m² per Vlaming te ontharden vanaf 2021 tot 2030, wat neerkomt op 6,6 miljoen m² ontharding. Maar dit is slechts het begin.

Om deze doelen niet uit het oog te verliezen en onze ondernemers te ondersteunen in hun weg naar meer duurzaam ondernemen, vragen we onze steden en gemeenten om:

· Energietransitie te stimuleren: Moedig ondernemers aan om energiescans te ondergaan en voorzie ondersteuning en sensibilisatie met thermografische foto's van hun gebouwen. Zorg ook voor voldoende publieke, elektrische (snel)laadpunten.

· Water- en droogtebeleid te bevorderen: Overleg met UNIZO en lokale ondernemers bij het opstellen van plannen en implementeer concrete maatregelen, zoals ontharding van voetpaden en gebruik van waterdoorlatende tegels. Tijdens droogteperiodes kunnen bufferbekkens ter beschikking worden gesteld aan lokale ondernemers, siertelers en land- en tuinbouwers.

· Klimaatacties te faciliteren: Ondersteun initiatieven voor zonne-energie, ontharding van bedrijfsterreinen en biodiversiteit. Zorg ervoor dat bedrijven beter bereikbaar worden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer en faciliteer korte-keten-initiatieven.

· Circulair ondernemen te promoten: Verken collectieve en private verzamelmethoden voor bedrijfsafval en voorzie ruimte voor communities van circulaire ondernemers. Verzamel en verdeel data over gedeelde resources en identificeer lokale materiaalstromen die kunnen worden gevaloriseerd.

Samen met onze lokale ondernemersverenigingen blijven we daarom onze lokale beleidsmakers aanmoedigen om meer te doen voor duurzaamheid en het ondersteunen van onze ondernemingen in deze belangrijke transitie.