Uit de recente UNIZO-enquête blijkt dat bereikbaarheid voor 56% van de ondernemers de hoogste prioriteit heeft. Bijna de helft (43%) van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat hun klanten, cliënten, patiënten of leveranciers moeite hebben om hun locatie te bereiken. In centrumsteden loopt dit percentage zelfs op tot 60%.

Bad communication ends a lot of good things. Good communication ends a lot of bad things….

Het mag gezegd. Een ‘vlotte bereikbaarheid’ staat samen met ‘meer respect voor ondernemers’ met stip op nummer 1 in de politiek memoranda van onze lokale UNIZO afdelingen.

Wijzigingen in het parkeerbeleid, aanpassingen in het circulatieplan of wegenwerken hebben een niet te onderschatten invloed op onze ondernemingen. En toch worden ze te vaak over het hoofd gezien door de beslissingsmakers. De grootste frustratie van onze ondernemers is dan ook het ontbreken van enig overlegmoment over aanpassingen van de lokale mobiliteit.

Het is essentieel om ondernemers te betrekken bij het bepalen van het eindresultaat van grote openbare werken, alsook de fasering en hinderbeperkende maatregelen.

Onze vraag aan steden en gemeenten is simpel: Ontwikkel steeds in overleg met ondernemers een circulatie- en parkeerplan dat rekening houdt met veilige fietsverbindingen, voldoende fietsstallingen, laad- en loszones en kortparkeergelegenheid. Onze lokale UNIZO afdelingen zijn het ideale aanpreekpunt en afvaardiging van de ondernemers deelnemen aan werfvergaderingen en fungeren als aanspreekpunt voor handelaars en horeca. Gedurende de werken kunnen de plannen en fasering uitgebreid besproken worden tijdens periodieke overleggen en bestuursvergaderingen. Dit stelt hen in staat om zich voor te bereiden en de nodige aanpassingen door te voeren om de impact op hun bereikbaarheid te minimaliseren.

Ook het beperken van hinder tijdens evenementen en grote festiviteiten is van groot belang. Ondernemers hebben baat bij duidelijke communicatie en praktische alternatieven voor bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Zo kunnen commerciële acties beter ondersteund worden en blijft de impact op de dagelijkse bedrijfsvoering beperkt.

Organiseer bovendien een toegankelijk en digitaal systeem voor de inname van openbaar domein om efficiënt gebruik te faciliteren.

Voor vele (bouw)bedrijven staat een vlotte bereikbaarheid ook voor een vlotte administratieve afhandeling van vergunningen zoals de aanvraag van een parkeerverbod of inname openbaar domein. Een (uniform) toegankelijk en efficiënt digitaal systeem biedt tijd- en dus ook geldwinst.

Enkele goede praktijken in de kijker

Wij zijn altijd blij om te zien dat er steden en gemeenten én ondernemers zijn die de nodige initiatieven nemen om die vlotte bereikbaarheid voor iedereen te garanderen:

Stad Mechelen promoot deelmobiliteit

Mechelen promoot deelmobiliteit met een breed aanbod van deelauto's, deelfietsen en deelsteps om duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik te bevorderen. Deze deelopties zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief ondernemers. Er worden regelmatig infosessies georganiseerd om inwoners en ondernemers te informeren over de voordelen en het gebruik van deelmobiliteit. Daarnaast biedt het Cambioloket elke twee weken hulp bij vragen over cambio-abonnementen. Deelgebruik helpt Mechelen zijn klimaatdoelstellingen te bereiken en maakt vervoer toegankelijker en milieuvriendelijker.

Ook Vlaanderen stimuleert ondersteunt steden en gemeenten bij het ontwikkelen van oplossingen voor emissievrije leveringen. Deze steun helpt bedrijven bij het overstappen naar duurzame logistieke praktijken, wat bijdraagt aan een schonere en beter bereikbare stad.

Meer informatie is beschikbaar op klimaatneutraal.mechelen.be of Investeer in emissievrije leveringen in stads- en dorpskernen | VLAIO

Firma ‘De Lift’ zet zijn techniekers op de fiets:

De Belgische liftfirma De Lift beheert 1869 liften in Antwerpen en had veel last van verkeersproblemen en parkeerdruk. Om dit aan te pakken, gebruiken ze sinds april een cargobike als alternatief voor hun techniekers. Deze fiets, die dagelijks 30 kilometer aflegt met 150 kilo aan materiaal, maakt het onderhoud en herstellingen efficiënter en milieuvriendelijker. De cargobike helpt ook om fitter te blijven en krijgt positieve reacties van de inwoners van Antwerpen. Dit initiatief vermindert tijdverlies en maakt het werk leuker en gezonder voor de techniekers.

Een uniform digitaal platform voor heel Vlaanderen

Met steun van VLAIO werd in Antewrpen het Citera project opgezet. Citerra staat voor City Environmental Regulations and Rights for Access.

 Samen met stakeholders zoals UNIZO Provincie Antwerpen gaan zij op zoek naar de mogelijkheden om alle steden en gemeenten op 1 platform te krijgen zodat ondernemers en burgers in 1 klik een vergunning kunnen aanvragen in eender welke stad of gemeente.