Geldt dit niet alleen voor de houtsector ? Nee ! Ook de ondernemers die één van deze producten importeren, zijn mee onderworpen aan deze regelgeving : runderen, palmolie, soja, cacao, koffie, rubber en hout. 

Er gaat nu een petitie rond om de Inwerkingstreding van deze Verordening uit te stellen.

Die kan je hier invullen

En waarom je dat kan doen, dat lees je hieronder: 

Deze petitie klaagt de buitengewone complexiteit van de tekst over de EUDR (nieuwe Europese verordening tegen geïmporteerde ontbossing die op 28 juni 2023 gestemd werd), de juridische tekortkomingen en de talloze onzekerheden ervan aan en vraagt om een uitstel en een herziening van de ontbossingsverordening waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 30 december 2024.

Dit uitstel moet tijd creëren om de tekst te vereenvoudigen en te verduidelijken en om de nodige tools ter beschikking te stellen van de bedrijven.
In het licht van deze punten kan de huidige Europese verordening niet worden toegepast door marktdeelnemers en handelaars:
 
1.    Het huidige informatiesysteem wordt nog herzien na een test uitgevoerd door 112 bedrijven en is bijgevolg onbruikbaar
2.    Zelfs wanneer het informatiesysteem geoptimaliseerd is, zal het gebruik ervan voor veel bedrijven complex en onwerkbaar blijven;
3.    De procedures voor gegevensoverdracht wijzen op een totaal gebrek aan vertrouwelijkheid en brengen ernstige risico’s met zich mee op het gebied van het handelsrecht en het recht dat van toepassing is op persoonsgegevens;
4.    Veel cruciale vragen blijven onbeantwoord;
5.    De derde partij die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de landen (art. 29) is nog niet geselecteerd.
 
 Het is van vitaal belang dat de Europese instellingen met de beroepsorganisaties samenwerken om EUDR te verbeteren om tot een systeem te komen dat door alle bedrijven, ongeacht hun omvang, doeltreffend, eenvoudig, werkbaar en zonder gevaar voor hun concurrentievermogen kan worden toegepast.

Verschillende Europese landen hebben al aangegeven dat ze de toepassing van deze wetgeving willen uitstellen en de inhoud ervan willen herzien.