Sinds de illegale annexatie van de Krim door Rusland heeft de Europese Unie sancties opgelegd aan Rusland. Het aantal sanctiepakketten is door de Russische inval in Oekraïne sterk toegenomen. Op 25 februari lanceerde de Europese Raad een tiende pakket aan sancties. Door dit tiende sanctiepakket aan te nemen wil de Europese Raad de druk op de Russische regering en de verantwoordelijken voor de oorlog opvoeren.

Het pakket bestaat uit sancties van verschillende aard. Een eerste soort sancties zijn meer controles en beperkingen voor de invoer en uitvoer van of naar Rusland. Zo zijn er onder andere verdere uitvoerverboden voor kritieke technologie en industriële goederen, zoals elektronica, gespecialiseerde voertuigen, machineonderdelen, reserveonderdelen voor vrachtwagens en straalmotoren en goederen voor de bouwsector die kunnen worden bestemd voor het Russische leger. Daarnaast is werd de lijst met verboden elementen uitgebreid met elektrische componenten die kunnen worden gebruikt door het Russische leger voor het gebruik in drones, raketten, helikopters etc. Er zijn nieuwe maatregelen voor goederen van tweeërlei gebruik (dual-use goederen). Dat zijn goederen die zowel militaire als civiele doeleinden hebben. Meer concreet werd de lijst met entiteiten die het militaire en industriële complex van Rusland rechtstreeks ondersteunen uitgebreid met nog eens 96 entiteiten, waaronder 7 Iraanse entiteiten die militaire drones vervaardigen.

Een tweede soort sancties in het tiende sanctiepakket moet vooral dienen om Russische propaganda tegen te gaan. Nadat al heel wat Russische zenders hun uitzendlicenties verloren, heeft de Raad beslist om ook de licenties van RT Arabic en Sputnik Arabic in te trekken. Beide zenders staan onder permanente controle van de Russische regering en zorgen voor een instroom aan oorlogspropaganda.

Het tiende sanctiepakket beperkt ook de mogelijkheid voor Russische onderdanen om deel uit te maken van het bestuur van kritieke infrastructuren en entiteiten van de EU, aangezien dat de goede werking van die organen niet ten goede komt. Op vlak van energie heeft de Raad een verbod ingevoerd op het verstrekken van gasopslagcapaciteit aan Russische onderdanen.

Tot slot heeft de Raad besloten om sancties te nemen tegen 87 individuen en 34 entiteiten, zoals beleidsmakers, militaire leiders, bevelhebbers van de Wagner groep en drone producenten. Tegenover de personen en entiteiten op die lijst gelden gedetailleerde rapportageverplichtingen.

Meer informatie:

  • Een volledige tijdlijn van de sancties tegen Rusland vind je hier.
  • Wil je nagaan of er sancties gelden tegen jouw goederen? Maak dan zeker gebruik van de tool Access2Markets. Wij maakten voor jou een handleiding.