Hoe vaker je iets herhaalt, hoe meer het waarheid wordt.

Geldt dat niet voor de vaak gehoorde vaststelling dat de ondernemingen wegtrekken uit Brussel?

Het Brussels Instituut voor de Statistiek heeft zich over de kwestie gebogen en komt tot enkele interessante conclusies. Die de waarheid, gecreëerd door de herhaling, toch sterk nuanceren.

Wat zeggen ze :

  • Over de laatste 10 jaar hebben (2009-2020) zijn er ongeveer 818 bedrijven (met personeel) minder in Brussel
  • Dat is een netto afname : er kwamen er in die periode 2.123 bij en er gingen er 2.941 weg uit het BHG.
  • Gemiddeld verhuist ongeveer 2,1 à 2,5 % van de Belgische bedrijven per jaar
  • Het gemiddelde van de verhuisbewegingen van Brusselse bedrijven is hetzelfde
  • Het Brussels gewest is vaak herkomst/bestemming van de verhuisbewegingen van ondernemingen : op 100 verhuisbewegingen, zijn er 16 binnen het Brussels gewest, 7 vanuit en 5 naar het Brussels Gewest. Of 60% van de verhuisbewegingen zijn ‘intra-Brussel’.
  • De meeste bedrijven verhuizen niet ver : de helft (mediaan) minder dan 4 km. 90% minder dan 40 km.
  • Het merendeel van de Belgische bedrijfsmigraties gebeurt binnen stedelijke gebieden, op infrastedelijke schaal, in de context van peri-urbanisatie, en niet in de context van concurrentie tussen de grootste steden, d.w.z. op interstedelijke schaal.

Vooral deze laatste conclusie is interessant: ze geldt namelijk net zo goed voor Antwerpen en Luik, als voor Brussel. Dat zou kunnen betekenen dat het niet zozeer fiscaliteit, dienstverlening of subsidies zijn, die tot een verhuisbeslissing leiden. Want in dat geval zouden er in Antwerpen en Luik minder verhuisbewegingen moeten zijn, omdat in het hinterland van die steden de fiscaliteit en subsidieregeling dezelfde is. Maar het zijn er evenveel.

 

Het is dus vooral de stedelijke omgeving die bedrijven naar de Rand van de stad drijft. En dan is het gebrek aan ruimte de eerste oorzaak. Wanneer dat gekoppeld wordt aan een strenge en trage besluitvorming omtrent stedenbouw, zodat uitbreidingen of aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, moeizaam of onmogelijk worden, dan rest de onderneming maar één optie : verhuizen. Kortom: de aantrekkelijkheid van Brussel (en andere steden) voor ondernemers kan het best gevrijwaard worden door een intelligent en efficiënt beleid rond stedenbouw en bereikbaarheid.

Ontdek hier alle details