De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Ook voor UNIZO Aalst is de tijd rijp om enkele suggesties te doen voor een ondernemersvriendelijk beleid in Aalst. Het UNIZO-bestuur heeft in samenspraak met haar leden vier bevattelijke prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur.  

De vier prioriteiten waar UNIZO Aalst de nadruk op legt zijn:  

 1. Mobiliteit? Evalueer grondig, communiceer duidelijk en betrek ondernemers  
  We vragen een economische evaluatie van het circulatieplan. Deze werd beloofd, maar schoot tekort wat betreft het evalueren van de economische impact. We vragen dat er een grondige economische onafhankelijke studie komt over de circulatiewijzigingen, tonnagebeperkingen, parkeerbeleid en andere wijzigingen die een effect hebben op het economisch leven in onze stad. 

  Wegenwerken? Informeer en betrek ondernemers tijdig. 
  Zet in op het tijdig informeren en betrekken van ondernemers bij openbare werken en evenementen. Door dit tijdig te doen, kunnen ondernemers input geven over de timing en eventuele ongewenste effecten. Zorg voor duidelijke signalisatie, ook bij wegenwerken en evenementen. Stem ook af met andere wegbeheerders als er werken op het Aalsterse grondgebied plaatsvinden. 
   

 2. Geef Aalst ook op economisch vlak een bredere smoel.  
  Werk een plan uit rond economische citymarketing. Bekijk welk imago Aalst en de deelgemeenten willen uitstralen, zodat dit duidelijk is voor bezoekers, klanten, ondernemers, medewerkers… Voorzie hier ook het nodige budget voor, zodat de acties uit het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Behoud de acties die succesvol bleken, maar breng deze samen onder de koepel van het plan rond economische citymarketing. 

  We vragen in het kader van deze marketing ook een actieplan leegstand dat klaar is in 2026 waarbij stimulerende maatregelen gecombineerd worden met een progressieve leegstandsheffing.  

  Trek nieuwe bedrijven aan door lagere belastingen: we vragen een bundeling van alle belastingen en schaf de pestbelastingen af. Taksen op drukwerk en reclamepanelen zijn contraproductief voor de lokale ondernemers die in hun buurt en bij passanten bekendheid willen verwerven. 

 1. Koop maximaal lokaal, zeker als stad.  
  Zorg ervoor dat overheidsopdrachten helder gecommuniceerd worden aan de lokale ondernemers, zorg voor een transparante gunning, schrijf de opdrachten op maat van de lokale ondernemers verzamel de adressen van de ondernemers in een database, maak daadwerkelijk gebruik van Regioleverancier om overheidsopdrachten aan te kondigen en organiseer een sessie “Zakendoen met de Stad” in samenwerking met UNIZO.  

 1. Zorg voor minstens één geldautomaat in elke deelgemeente. 
  Deze geldautomaten zijn niet alleen belangrijk om geld af te halen, maar zijn voor ondernemers ook onontbeerlijk om geld terug te brengen en wisselgeld te krijgen. Zorg dat deze veilig en net zijn. Zorg bovendien voor voldoende wisselgeld. Zoek geschikte locaties voor bankautomaten in functie van het aantal handelaars en inwoners. 

  Meer weten over UNIZO Aalst

Meer weten over UNIZO komt op