Lynn Jonckheere, juridisch adviseur UNIZO-studiedienst, behartigde de UNIZO-belangen tijdens de Kamercommissie.“Laat de openingsuren wat ze zijn, geen verruiming of inkorting. Wat goed werkt moet je niet veranderen. Zeker niet als de wijziging meer na- dan voordelen oplevert”, dat benadrukt juridisch adviseur van UNIZO Lynn Jonckheere naar aanleiding van de hoorzitting van de Kamercommissie.  Op 13 juli besprak het parlement de verschillende wetsvoorstellen met betrekking tot het versoepelen van de wetgeving op de openingsuren. Zo liggen er voorstellen op tafel om de wettelijke openingsuren te verlaten tot 22u en de verplichte wekelijkse rustdag af te schaffen. UNIZO is echter geen voorstander van een verruiming van de van de openingsuren en een inkorting van de verplichte sluitingsdagen.

Uit een UNIZO-enquête blijkt dat 92% van onze leden de bestaande mogelijkheden – openen tot 20u en op vrijdag en de vooravond van een feestdag tot 21u – niet benut. Ook in de toeristische centra, waar 24/24 en 7/7 opening mogelijk is, wordt hier geen gebruik van gemaakt. Voor UNIZO is het dus geen meerwaarde om de openingsuren te verruimen.

De huidige wetgeving beschermt zelfstandigen en kmo’s tegen het permanent open zijn. Wanneer concurrenten langer en vaker openen, zijn zelfstandigen en kmo’s genoodzaakt te volgen. Bovendien zijn ondernemers ook tijdens de sluitingsuren nog aan het werk om tal van taken te vervullen, zoals boekhouding of bedrijfsbeheer. UNIZO vindt dat ook de werk-privé balans in evenwicht moet blijven. Openingsuren moeten een vrije keuze zijn voor zelfstandigen en kmo’s.

Meer nog, de voorstellen zullen geen hogere rentabiliteit opleveren. Integendeel, er zal een verschuiving van verkoop plaatsvinden en geen meerverkoop, want het bestedingsbudget van de consument blijft hetzelfde. Dit leidt tot een lager rendement, omdat langer en vaker openen betekent dat er extra personeelskosten zullen zijn en een stijging van de vaste kosten (vb. energie) zonder hogere omzet.

De voorstellen zullen ook de tewerkstelling niet verhogen. Het is op dit moment al zeer moeilijk om personeel te vinden, laat staan wanneer er nog meer ’s avonds en in het weekend gewerkt zal moeten worden. Ook wordt er niet gesleuteld aan de sociale wetgeving, die onlosmakelijk verbonden is aan de wetgeving op de openingsuren. Als je personeel hebt, kan je heb bijvoorbeeld maar op zes zondagen tewerkstellen en vanaf 20u moet je overloon betalen.

UNIZO verwelkomt echter wel het voorstel dat de termijn die bepaalt dat de wekelijkse rustdag dezelfde moet zijn in te korten van 6 naar 3 maanden.