Aangezien de energiecrisis vele kmo's aan het wankelen brengt, pleit UNIZO opnieuw voor een moratorium op faillissementen. Een dergelijk moratorium houdt in dat ondernemers niet failliet kunnen verklaard worden op verzoek van hun schuldeisers. 

Een algemeen moratorium lijkt te verregaand. Niet alle bedrijven hebben die bescherming nodig, waardoor je misbruiken in de hand werkt. Een beperkt moratorium (enkel voor energie-intensieve sectoren) is zeer moeilijk juridisch af te bakenen zonder rechtszaken bij het Grondwettelijk Hof te riskeren.  

Daarom lijkt het ons meer aangewezen een moratorium te beperken tot dagvaardingen door energieleveranciers, eventueel aangevuld met de fiscus of RSZ. Dat valt publiekelijk en juridisch beter te rechtvaardigen. 

Wij hopen dan ook dat de federale regering een dergelijk moratorium opneemt in het pakket van ondersteuningsmaatregelen waaraan momenteel gewerkt wordt.