Een pak ondernemers die vorig jaar keurig een verkeersboete hebben betaald, krijgen nu - meer dan een jaar later -  een boete van maar liefst 509 euro omdat ze de chauffeur vergaten te identificeren (wat wettelijk verplicht is voor elke rechtspersoon). 

Een begrijpelijke vergetelheid aangezien deze verplichting ergens weinig opvallend staat vermeld in de PV. Nog problematischer is dat er vanuit de FOD Justitie/parket geen enkele herinnering kwam voor deze te goeder trouw zijnde ondernemers. 

UNIZO kaartte deze ongehoorde praktijk aan (zie het persartikel verschenen in Nieuwsblad) en vraagt dat het parket onmiddellijk haar werkwijze aanpast. Voor reeds uitgeschreven boetes kunnen we natuurlijk niet garanderen dat deze worden ingetrokken, maar we staan er minstens op dat geen enkele ondernemer nog een dergelijke boete ontvangt zonder dat eerst een herinneringsbrief wordt verstuurd. Ook de bewoordingen in de PV en de gebruiksvriendelijkheid van het platform ‘justonweb’ waar de identificatie moet gebeuren, kunnen nog duidelijker en beter. 

We roepen ondernemers ook op om via de site justonweb.be/fines te controleren of eerdere boetes correct zijn ingevuld, om te vermijden dat zij in de toekomst nog dergelijke boetes ontvangen. 

Heb jij ook zo een boete ontvangen? Je mag dit altijd per mail laten weten aan onze UNIZO Ondernemerslijn. Hoewel UNIZO uiteraard de boete niet kan annuleren, zet dat onze lobby naar het kabinet Justitie wel kracht bij.