Het zomert volop in ons land en de temperaturen naderen vlotjes de 30 graden. De komende dagen voorspellen de weermannen nog warmer weer. Mogen werkgevers hun werknemers wel laten werken bij hitte en wanneer is het dan te warm om te werken? Sinds 2012 voorziet de wet een aantal maatregelen voor werknemers en werkgevers. UNIZO zet ze op een rijtje. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat het vooral ook kwestie is van gezond verstand en goed overleg.

Werkgevers krijgen bij goed weer en hoge temperaturen vaak de vraag of zij hun personeel wel mogen tewerkstellen in die hitte. Sinds 2012 zijn hierrond nieuwe regels van toepassing. De drempelwaarde waarboven een werkgever in actie moet schieten om zijn personeel tegen hitte te beschermen, verschilt naargelang de fysieke inspanning die het werk vraagt en wordt uitgedrukt op de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze index geeft de temperatuur weer die gemeten wordt met een zogenaamde nattebolthermometer, die ook rekening houdt met de luchtvochtigheid. Om die reden ligt de temperatuur die met dit soort thermometer wordt gemeten vaak lager dan bij een klassieke thermometer.

29 WBGT is niet altijd 29 graden
De drempelwaarde voor werknemers die lichte of zeer lichte arbeid verrichten (vb. kantoorwerk of handenarbeid terwijl men zit), ligt op 29 WBGT. Dit komt overeen met een luchttemperatuur van 29°C, aan een luchtvochtigheid van 100%. Zit de luchtvochtigheid rond de 75% - zoals dat gewoonlijk het geval is in België in deze tijd van het jaar -, dan moet de luchttemperatuur al 31 à 32°C bedragen om aan 29 WBGT te komen. De drempelwaarde voor werknemers die halfzware fysieke arbeid verrichten (vb. staande arbeid) ligt op 26 WBGT. Voor zware arbeid (vb. grondwerken) is dat 22 WBGT. Met een luchtvochtigheid van rond de 75%, betekent dit dat een luchttemperatuur van 28°C, respectievelijk 24°C al problematisch wordt. Voor het “zeer zwaar werk (vb. zwaar spitten en graven, het beklimmen van ladders) geldt 18 WBGT. Bij een luchtvochtigheid van 75% is die WBGT al bereikt bij 24 à 25 graden.

Drempelwaarde overschreden?

Als de drempelwaarden worden overschreden, moet de werkgever maatregelen treffen. Zo moet hij gratis verfrissende dranken aanbieden, een verluchtingssysteem in de kantoren installeren en eventueel rustpauzes voorzien. Werknemers die rechtstreeks in de zon werken, moeten beschermingsmiddelen aangeboden krijgen: vb. een hoofddeksel of zonnecrème. Duurt de hinder daarna voort, dan moet eventueel een regime van beperkte aanwezigheid en van rusttijden worden ingevoerd.

Wanneer is het té warm om te werken? En wat moet je als werkgever doen als blijkt dat de temperatuur in jouw bedrijf te hoog oploopt?

Wat te doen bij hitte