Omdat leveranciers net zo belangrijk zijn voor je continuïteit als klanten!

(Content in samenwerking met GraydonCreditsafe)

Leveranciers zijn net zo belangrijk als klanten voor je bedrijfscontinuïteit

Hou vooral de gezondheid in de gaten van je zogenaamde ‘sleutelleveranciers’, die op korte termijn quasi onvervangbaar zijn.

Een ondernemer met een neus voor zaken, die weet vooraf met wie hij in zee gaat. Minstens zo belangrijk als het kennen van je klanten, is het te weten hoe een (potentiële leverancier) ervoor staat.  Je checkt dit best zowel vooraf als tussentijds, zeker als bepaalde signalen op een mogelijk probleem zouden kunnen wijzen. Welke data zijn relevant om een betekenisvol beeld te krijgen?

Elke ondernemer wil de garantie dat zijn klanten aan het einde van de samenwerking correct en tijdig betalen. De focus ligt daardoor vaker op het vergaren van bedrijfsinformatie over hen, dan dat er aandacht is voor de cijfers van (potentiële) leveranciers. Nochtans is het niet minder belangrijk. Zeker in crisisperiodes als vandaag, waarbij ook tot nog toe gezonde bedrijven snel in problemen kunnen kopen, is een regelmatige screening belangrijk. Een doordacht leveranciersmanagement kan immers bijdragen tot een verzekerde bedrijfscontinuïteit.

Zakendoen met gezonde bedrijven is dus van groot belang. Uit de jaarrekening van een onderneming valt heel wat informatie af te leiden. Welke data zijn belangrijk om te ontdekken of een leverancier in de nabije toekomst geen betalingsproblemen zal krijgen of failliet zal gaan?

Allereerst: bepaal je belangrijkste leveranciers

Ondernemers zullen doorgaans een beroep doen op meer dan een leverancier. Daarbij zal de ene speler al crucialer zijn voor de bedrijfscontinuïteit dan de andere speler. Als die partij dan ook nog eens op korte termijn quasi onvervangbaar is, dan is er sprake van een absolute sleutelleverancier. Wat wil zeggen dat de continuïteit in het gedrang komt als deze leverancier niet langer in staat is om de gevraagde goederen of diensten te leveren.

Het is daarom van groot belang om te weten hoe deze leverancier ervoor staat. Specifieke data zijn dan een waardevol instrument om een beeld te krijgen van de economische gezondheid van deze onderneming. Een ondernemer doet er dan ook goed aan om zeker over deze sleutelleveranciers de nodige informatie in te winnen vooraleer met hen te zullen samenwerken.

Heeft het bedrijf een gunstige GraydonCreditsafe score?

Het kredietrisico is een belangrijke indicator om de financiële gezondheid van een bedrijf te kennen. De GraydonCreditsafe score is in die context een nuttig instrument, aangezien het een kredietrisicoclassificatie is. Het vergelijkt bedrijven binnen een branche met elkaar en deelt zo Belgische ondernemingen op volgens hun financiële gezondheid - de score varieert tussen AAA (zeer lage kans op wanbetaling) en D (deze onderneming is insolvent of niet in staat om zijn schulden te betalen).

De score is gebaseerd op een reeks cruciale cijfers uit de jaarrekening, maar houdt ook rekening met de leeftijd, de rechtsvorm en de omvang van de onderneming. Ook ongebruikelijke signalen die wijzen op een verhoogd risico worden mee in overweging genomen.

Deze kenmerken worden vervolgens vergeleken met de kenmerken van bedrijven die in de voorbije twaalf maanden in woelig vaarwater zijn terechtgekomen. Als het met financiële problemen te maken kreeg en de kenmerken komen overeen met het bedrijf dat onderzocht wordt, dan kan dat wijzen op een hoog risicoprofiel.

Betaalt de potentiële leverancier zijn facturen op tijd?

Het lijkt tamelijk overbodig om aandacht te schenken aan de mate waarin een potentiële leverancier zijn openstaande facturen tijdig betaalt. Per slot van rekening ben jij hier degene die aan hem moet betalen, en niet omgekeerd. Toch is het waardevol om het betaalgedrag mee in overweging te nemen.

Een onderneming die niet in staat is om zijn openstaande schulden tijdig af te lossen, die zit wellicht in slechte papieren. In dat geval valt niet uit te sluiten dat het in de nabije toekomst tot een faillissement zal leiden. Als deze speler een cruciale leverancier is voor het bedrijf in kwestie, dan kan dat ook hun bedrijfscontinuïteit in het gedrang brengen.

De betaalscore is dan ook een belangrijke indicator. Ze wordt berekend aan de hand van de betaalervaringen van verschillende leveranciers in de afgelopen twaalf maanden. Overigens wordt deze score betrokken bij het bepalen van de Graydon score van een onderneming.

Kijk naar de kans op faillissement

Hoe waarschijnlijk is het dat een onderneming er in de komende periode noodgedwongen een punt achter zet? Diverse factoren worden meegenomen bij het berekenen van deze kans. De omvang en de juridische vorm, maar ook de eerder genoemde betaalscore en de kredietscore. Die score is een inschatting over het kredietrisico van een bedrijf. Het komt wederom neer op de mate waar het tijdig zijn schulden kan aflossen. Is deze kans behoorlijk groot, dan is een faillissement in de nabije toekomst meer dan waarschijnlijk.
 

Meer weten over hoe je de financiële gezondheid van je leveranciers kan monitoren met de GraydonCreditsafe score?
Kijk op www.graydongo.be.
Je kan hier ook de video bekijken met meer uitleg. graydongo.be/nl/resources/video-leveranciersmanagement.