"De sociale partners zijn zo sterk als ze zelf willen, en op hun sterkst als ze akkoorden sluiten. Ik herhaal deze oude academische wijsheid graag, want ze klopt. Als we als werkgevers en werknemers samen afspraken kunnen maken over onder meer loon- en arbeidsvoorwaarden, dan kan niemand dat beter. Wel het is nog eens zo ver: er is een akkoord tussen de vakbonden en werkgevers (waaronder UNIZO) in de zogenaamde Groep van Tien. Groot feest? Och, laat ons bescheiden blijven. Wanneer ik de akkoorden van twintig jaar geleden er nog eens bijneem, dan slaagden we er toen veel beter in om de verschillende aspecten van het sociaal beleid te vormen. Nu gaat het over een mini-akkoordje. Maar ook dat mini-akkoord heeft zijn waarde. 

Twee zaken staan centraal. Enerzijds is er de verlenging met twee jaar van een aantal stelsels van SWT (het vroegere brugpensioen).  Nee, niet het algemene stelsel waar het enkele weken geleden om te doen was. Wel de stelsels voor enkele doelgroepen zoals mensen met zeer lange loopbanen, veel nachtarbeid, medische problemen en dergelijke meer. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid om een “landingsbaan” te gebruiken vanaf 55 jaar verlengd, wat betekent dat je halftijds of deeltijds kan gaan werken. 

De tweede grote brok is een verlenging van overurenregelingen en tijdelijke werkloosheid. We kenden al de 180 fiscaal vriendelijke overuren, die nog tot 30 juni gelden. Sinds corona zijn er ook de relance-overuren (die op 31 december al afliepen), waarbij je 120 overuren hebt zonder bijdragen, overloon of inhaalrust. Beide systemen worden verlengd tot 30 juni 2025. In corona werd er eveneens een soepeler systeem voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden ingevoerd. Ook dit systeem wordt nu verdergezet, weliswaar met een indexering van het dagsupplement. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en economische onzekerheid, bieden we dus meer flexibiliteit aan de ondernemer om het werk te organiseren. 

Tot slot is het bijzonder belangrijk dat de sociale partners samen aan de regering zeggen dat er een fiscale standstill gerespecteerd moet worden ten aanzien van het aanvullende pensioen. Aangezien verschillende ministers al initiatieven in die zin aankondigden, is dit niet onbelangrijk. 

Conclusie?  Een klein akkoord, maar met het nodige belang voor zowel werkgevers als werknemers.  Nu hopen dat alle partners het ook zo snel mogelijk goedkeuren."

Danny

Dit betekent het sociaal akkoord voor jou in de praktijk