Elke week serveert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO zijn kijk op diverse actuele thema's die voor jou als ondernemer impact hebben.  

Making Work Pay

Het kwam vorige week dan toch als een verrassing: minister van Financiën Vincent Van Peteghem stelde een hervorming van de personenbelasting voor. Wie dacht dat de hervorming al dood en begraven was, had dus (vooralsnog) verkeerd gedacht. Misschien een beetje voorgeschiedenis hierbij. De regering kondigde in haar regeerakkoord aan dat ze een hervorming van de personenbelasting wil voorbereiden. Voorbereiden, niet uitvoeren. Dat zou dan voor de volgende legislatuur zijn. Van Peteghem lanceerde vorig jaar in de zomer een “blauwdruk” van die hervorming. Op zich kon die blauwdruk op een zekere sympathie van ons rekenen. Waarom? Wel, omdat die hervorming van de personenbelasting echt wel noodzakelijk is. Al jaren zeggen onze ondernemers ons dat het grootste probleem waarmee ze geconfronteerd worden, de hoge lasten op arbeid zijn. Wanneer werkgevers hun medewerker een opslag geven, krijgen ze al te vaak de reactie: “Is het dat maar?”. Maar die medewerker beseft niet wat die opslag de werkgever wel degelijk kost. Daar moet een einde aan komen. In de zomer van 2020 lanceerde UNIZO daarom de oproep: “making work pay”: beloon wie werkt. Hervorm de personenbelasting zo dat een werknemer er méér aan overhoudt, en dat het de werkgever niet meer kost. Wel, die blauwdruk leek daaraan tegemoet te komen. Alleen was het onduidelijk hoe die hervorming gefinancierd moest worden. We begonnen hoe langer hoe meer nattigheid te voelen. De hervorming leek afgezwakt te worden, en de financiering ervan bleek men meer en meer bij ondernemers te gaan zoeken. De afschaffing van de auteursrechtenregeling voor heel wat creatieve beroepen was er een voorbode van. We lieten duidelijk blijken dat het niet de zelfstandigen zouden zijn die de ganse belastinghervorming zouden moeten betalen.

Maar kijk. Het voorstel dat nu op tafel ligt is van een andere orde. Het gaat wel degelijk over loon naar werken: werkenden houden meer over door het optrekken van de belastingvrije som (en dit alleen voor werkenden) en door het verhogen van het loonplafond vanaf wanneer men in de schijf van 50% belasting komt. Werkende mensen betalen dus minder belastingen. Maar dit feestje moet betaald worden. Zijn we er gerust op? Niet helemaal. Van Peteghem kijkt naar het aanvullend pensioen, en dat is moeilijk aanvaardbaar. Btw-verhoging bij verbouwingen ligt ook moeilijk. Hij wil ook heel wat aftrekposten aanpakken: ook hier zal moeten bekeken worden wat kan. Maar als de belastingen verlaagd worden, is het wel aanvaardbaar om ook de “koterijen” aan te pakken. Voor ons is het minstens zo belangrijk wat er niét in het voorstel staat. Geen aanpak van eenmansvennootschappen, bijvoorbeeld. UNIZO had duidelijk aangegeven dat het ondenkbaar zou zijn om deze kleine zelfstandigen aan te pakken, terwijl multinationals nauwelijks belasting betalen. En ook dat laatste staat in het plan: een gigantentaks op Belgisch vlak.

Conclusie: bij elke fiscale hervorming moet een boer op zijn ganzeneieren letten. Dat zullen we dus ook doen. Maar wie een omelet wil bakken, zal die eieren ook moeten breken. Laat ons dus zeggen dat er een interessant voorstel ligt om de nummer één bezorgdheid van onze ondernemers aan te pakken: making work pay. Wie weet lukt het toch nog.

Danny