Elke week serveert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO zijn kijk op diverse actuele thema's die voor jou als ondernemer impact hebben.

Schaduwboksen over ons pensioen

Er liggen de komende maanden twee cruciale dossiers op de plank bij de regering De Croo: de fiscale hervorming en de pensioenhervorming. Het debat over de pensioenen werd deze week op gang getrapt door Minister van Pensioenen, Karine Lalieux, zelf. Het is alleszins een beetje “van de moetes”. Wil België de Europese miljarden voor het relanceplan ook daadwerkelijk binnenrijven, dan moeten we aantonen dat we de financiële houdbaarheid van onze pensioenen op orde hebben. En wat blijkt nu? Europa heeft er geen goed oog op. Het mini-akkoord over de pensioenen van vorig jaar is ruim onvoldoende. Dus België krijgt een tweede zit om aan te tonen dat het de pensioenhervorming wel degelijk ernstig neemt. Wat is – kort gezegd – het probleem? 

Nu de babyboomers met pensioen beginnen gaan, verlaten heel wat mensen tegelijk de arbeidsmarkt. Ze nemen hun pensioen op, dat door de werkenden betaald moet worden. Bovendien leven we met zijn allen – gelukkig maar – langer, waardoor er steeds meer pensioen betaald moet worden, door een niet langer stijgende groep werkenden. Dat is een serieus probleem. Vooral dan wanneer het minimumpensioen opgetrokken wordt tot 1.500 euro en ook het zelfstandigenpensioen (terecht) gelijkgetrokken wordt met de werkenden (waarvoor trouwens wel degelijk reserves bestaan in het zelfstandigenstelsel). Terecht dus dat Europa ons verplicht om de pensioenrekening op lange termijn betaalbaar te maken. Zelfs de Italianen namen al de nodige maatregelen, om maar iets te zeggen. Minister Lalieux lanceerde deze week haar voorstellen om de Belgische pensioenen betaalbaar te maken. Het zal u niet verbazen dat het geen voltreffer is. Ze wil er enerzijds voor zorgen dat er meer 60-plussers werken (en dus bijdragen betalen). Daar zijn we absoluut voorstander van. UNIZO lanceerde er drie jaar geleden al voorstellen over en het is opgenomen in het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord van 2022. Maar wat stelt de minister voor? Boete als er niet genoeg 60-plussers in je bedrijf zouden werken. Echt? Daarnaast opent ze al wat interessante pistes in het ambtenarenpensioen. Maar wat ze daar wil aanpakken, geldt alleen voor de allerhoogste pensioenen. Aan het wezen van het stelsel wordt niet geraakt. Tot slot wil ze de fiscale regeling voor de tweede pijler aanpakken; contractbreuk dus. Kortom: we zijn er nog niet. Niemand zal beweren dat een pensioenhervorming eenvoudig is, ook UNIZO niet. Maar het is wel duidelijk dat er in een goede hervorming toch een aantal parameters moeten zitten: méér mensen aan het werk, echt werken om pensioen te kunnen genieten (dus zuiniger zijn met “gelijkgestelde periodes”), stoppen met vroeger te stoppen met werken (eerder pensioenmalus dan -bonus) en meer gelijkheid tussen de drie stelsels (dus de solidariteit van het ambtenarenstelsel onder de loep nemen). We zijn dus nog niet aan ons pensioen toe, dat is duidelijk.

Danny

Nuttig voor jou