Elke week serveert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO zijn kijk op diverse actuele thema's die voor jou als ondernemer impact hebben.

Stappen in de goede richting

We zijn het ondertussen gewend dat regeringen lang moeten onderhandelen om tot kleine akkoordjes te komen (die vervolgens door de pers genadeloos worden neergesabeld). Heel af en toe, is het ook omgekeerd. Er worden beslissingen genomen, die niet al te verstrekkend lijken (en dus eveneens neergesabeld worden) maar waar er toch wel wat interessante dingen inzitten. Het akkoord over de begrotingsherziening van vorige week is er zo eentje.

Een begrotingsherziening gebeurt elk voorjaar en heeft in principe alleen tot doel om de begroting – zoals goedgekeurd – op koers te houden. Maar deze keer ging de regering toch wat verder: ze bespaarde 1,8 miljard euro (zoals de Nationale Bank had gevraagd). Op zich zal er de komende jaren héél wat méér nodig zijn om onze overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar het is er wel.

Uiteraard werden er ook besparingen beslist die we als ondernemersorganisatie niet goed vinden, zoals op investeringsaftrek en op tijdelijke werkloosheid. Maar er zitten ook beslissingen tussen, waar we als UNIZO al jaren voor pleiten.

De meest in het oog lopende is het opleggen van een minimumbelasting aan multinationals van 15%. België voert daarmee uit wat internationaal werd afgesproken. Ook de grootste ondernemingen die over de ganse globe actief zijn, moeten belasting betalen in landen waar ze grote omzetten behalen, zoals bij ons.

Daarnaast wijs ik graag nog op een maatregel die minder de aandacht trok. Voortaan moeten werkzoekenden een “passende dienstbetrekking” aanvaarden tot hun 55ste ipv 50ste (nog veel te laag volgens ons) maar ook over de gewestgrenzen heen.

En dat laatste is een enorme stap vooruit. Want wist jij dat Brusselse werkzoekenden geen passend aanbod moesten aanvaarden van buiten de grenzen van het Brusselse gewest? Nochtans is Brussel de best ontsloten stad van het land, en kunnen werkzoekenden letterlijk overal ten lande aan de slag. Wel, voortaan, moeten ze dus wél aanbod aanvaarden dat uit Vilvoorde, Leuven, Mechelen of Erpe-Mere komt. Of hoe de kleine lettertjes soms veel kunnen opleveren.

Danny