Elke week serveert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO zijn kijk op diverse actuele thema's die voor jou als ondernemer impact hebben.

Werken moet beloond worden!

Al meer dan twintig jaar peilen we met UNIZO naar de grootste bezorgdheden bij ondernemers. Waar liggen onze ondernemers het meest van wakker? Wel, al twintig jaar is de nummer één bezorgdheid onveranderd gebleven: de fiscale druk op arbeid. De frustratie daaromtrent is behoorlijk groot. Want wat gebeurt er als je je goede medewerkers een mooie opslag wil geven? Dat ze klagen dat ze er zo weinig van overhouden en dat je er zelf van achterover valt wat het je kost. Tegelijkertijd blijkt dat het verschil tussen werken en niet-werken te klein is. Daarom pleit UNIZO al jaren voor een hervorming van de personenbelasting. Zorg ervoor dat mensen niet onmiddellijk in de hoogste belastingschijf terechtkomen en al gauw 50% van hun inkomen moeten afstaan. Zorg ervoor dat mensen die werken niet onmiddellijk tot hogere lasten gedoemd zijn, en zo misschien beter aan een uitkering blijven hangen.

Volgend weekend is een weekend van de waarheid. De federale regering zet zich nog eens in conclaaf en hoopt een akkoord te bereiken over een hervorming van de personenbelasting. Niemand kan inschatten of de regering tot een akkoord zal komen, en als dat toch gebeurt, hoe omvangrijk het zal zijn. Gaat het over een inspanning van 1,5 miljard euro of over 6 miljard euro? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen: “hoe meer hoe beter”. Hoe meer de lasten dalen, hoe meer werknemers gemotiveerd kunnen worden. Maar als we geen extra aanslag willen plegen op een schatkist die al zwaar in het rood staat, zullen we dan ook meer moeten compenseren. En daar knelt het schoentje. Want als we de belastingen op arbeid willen doen dalen, zullen er maatregelen nodig zijn. Zijn we er als UNIZO gerust in dat dat correcte maatregelen zullen zijn? Gerust zijn we nooit. Maar we beseffen wel dat je geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. We zijn best wel bezorgd over wat de regering met de btw van plan is, want een grote btw-stijging in bepaalde sectoren kan niet zonder effect blijven. Maar je zou dat in overleg ook anders kunnen aanpakken. We wijzen er ook op dat je niet mag ingrijpen op de fiscale behandeling van de tweede pensioenpijler voor zowel werknemers als zelfstandigen, zoals we al eerder in een sociaal akkoord onder de werkgevers en vakbonden overeen kwamen. We willen ook niet dat men van een forfaitaire aanpak van “voordelen van alle aard” overgaat tot bewijzen van de reële kosten, want daarmee doen we demonen uit het verleden herleven, waarbij elke belastingcontrole gelijk was aan oeverloos palaveren over aftrekposten. Dus ja, we hebben ook als UNIZO best wel wat zorgen over de hervorming. Maar niks doen is nog erger?

Ik hoop dus dat er dit weekend wel degelijk omeletten gebakken worden. Waarschijnlijk zullen er nog wat meer weekends en conclaven nodig zijn. So be it. Zolang het horrorscenario maar vermeden wordt: geen fiscale hervorming maar wel heel wat maatregelen om de overheid extra inkomsten te bezorgen om het begrotingstekort te dichten. Ik hoop dus op de noodzakelijke politieke moed. Daarmee kan in België een historische stap tot “making work pay” gezet worden. En dat is wat onze ondernemers al twintig jaar vragen.

Danny