Elke week serveert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO zijn kijk op diverse actuele thema's die voor jou als ondernemer impact hebben.

Winkelshift nu!

UNIZO pleit al jarenlang voor kernversterking. Als we willen dat onze steden en onze dorpscentra aantrekkelijke en levendige kernen blijven, dan moeten we een halt toeroepen aan het ongebreideld uitbreiden van commerciële activiteiten buiten de kernen. In plaats van baanwinkels en mini-winkelcentra langs de invalswegen, kiezen wij voor bedrijvige kernen. We noemen het de “winkelshift”: winkels horen thuis in de kernen, niet erbuiten. Dit is een beleidsvisie die ondertussen ruim verworven is. Zelfs het Vlaams regeerakkoord bepleit bedrijvige kernen. Groot is dan ook onze verbazing wanneer blijkt dat in de vergunningen voor grootschalige winkelruimtes van meer dan 1.000m² er nog van geen winkelshift sprake is. Hoe weten we dat?

UNIZO zit mee in de zogenaamde commissie kleinhandel, die adviezen moet geven over dit soort van grootschalige inplantingen. Via parlementaire weg kregen we een aantal cijfers te pakken. Daaruit blijkt dat de gemeenten een positief advies van deze commissie in 80% van de gevallen volgt. Goed zo. Maar wanneer de commissie een negatief advies uitbrengt, dan wordt dit slechts in één op drie van de gevallen gevolgd. En dat derde wordt dan nog eens gehalveerd: want wanneer de promotoren in beroep gaan bij de provincie, halen ze in de helft van de gevallen hun gelijk. Er is dus een duidelijke beleidsvisie, maar ze wordt door gemeenten en provincies niet toegepast. Daarom moet voor UNIZO de winkelshift eindelijk hard gemaakt worden. Gaat dit lukken? We geloven van wel.

De provincies zijn immers allemaal bezig met provinciale beleidsplannen, met ook een visie op  detailhandel. Weer een plan, zal je zeggen? Ja, maar een belangrijk plan. Want hiermee geeft de provincie een kader, dat de gemeente meer motieven geeft om de winkelshift wel degelijk in te voeren. We slagen er zelfs in om het principe van de winkelshift letterlijk tot in de plannen te krijgen. Daarop kunnen ook de gemeenten een echt kernversterkend beleid gaan voeren. En dat wordt hoog tijd. Want een winkelshift die alleen in woorden maar niet in daden beleefd wordt, zal leiden tot kernverdamping: geen bedrijvige kernen meer. Hoe dat eruit ziet, dan? Herinner u de lockdowns.

Danny