Verbaast het je als we zeggen dat de faillissementsoverzichten al sinds jaar en dag met stip de meest gelezen webpagina’s van Made in Limburg zijn? Wellicht niet. Maar ik vermoed dat we je wel verbazen als we zeggen dat het aantal stopzettingen 12 keer hoger ligt dan het aantal faillissementen. Over dat cijfer lees je nooit iets, terwijl het minstens evenveel, zo niet meer over onze economie vertelt. In tegenstelling tot onze faillissementscijfers is het aantal stopzettingen namelijk spectaculair toegenomen. In 2022 telde Limburg bijna 6.800 stopzettingen (een stijging van 25% t.a.v. het jaar voordien) tegenover 560 faillissementen. Het aantal stopzettingen verdubbelde zelfs ten aanzien van 10 jaar geleden.
 
Vanwaar die spectaculaire stijging? Onder meer door de verouderende bevolking. Heel wat zaken worden stopgezet en vinden geen overnemer. Daarnaast is er een aanzienlijke groep ondernemingen die doorheen corona spartelden, overleefden op steun en er nadien noodgedwongen de brui aan gaven. Maar ook heel wat ondernemers trekken er in deze snel veranderende en hypercompetitieve economie zelf de stekker uit, om verdere schade te beperken. Het positieve is dat bij stopzettingen de impact op andere ondernemingen veel beperkter blijft. Maar niet zelden zijn dit dromen die uiteenspatten en ambities die in rook opgaan.
 
Het is echter geen eenzijdig negatief verhaal. Niet zelden komen daar ook nieuwe ambities en verhalen voor in de plaats. Het aantal startende ondernemingen ligt nog altijd veel hoger dan het aantal faillissementen en stopzettingen samen. Ondernemen is zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en het is duidelijk dat onze economie aan het ‘vervellen’ is. Een dynamische economie heeft ook een zekere graad van turbulentie nodig. Maar de stopzettingscijfers tonen alvast dat door de eenzijdige focus op faillissementen een deel van die turbulentie onderbelicht blijft. De faillissementscijfers zijn de zichtbare golven, maar onder het wateroppervlak is er duidelijk nog veel meer in beweging …

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd Bestuurder UNIZO Limburg