In navolging van UNIZO Limburg organiseerde UNIZO provincie Antwerpen een bevraging bij een 200-tal ondernemers uit de provincie. Naast cijfers kregen we ook enkele getuigenissen door van ondernemers die met de handen in het haar zitten. “De situatie zoals ze nu is, is gewoon onhoudbaar. Het kan niet zijn dat financieel gezonde bedrijven zoals het onze failliet gaan omwille van de energiekosten”, klinkt het bij Sandra Denis van schoenwinkel Yvonne in Deurne.

Uit de bevraging blijkt dat 3 op 4 ondernemingen impact ondervinden van de stijgende energiekosten op de bedrijfsvoering. Wanneer we doorvragen naar de impact van de stijgende energieprijzen wordt duidelijk dat 30% van de ondervraagde ondernemers verlies leidt als gevolg van de gestegen energieprijzen. “Bezuinigen kan ik ook niet meer, aangezien ik mijn klanten niet in het donker zetten of de frigo’s uitschakelen”, vertelt Lutgart Van Erck van AD Delhaize in Ravels.

De 70% die geen verlies leiden, hebben wel ingegrepen op de bedrijfsvoering. Dit betekent besparen op arbeidskosten, het uitstellen van investeringen of het aanpassen van openingsuren. Slechts 17% kan de gestegen energieprijzen doorrekenen in prijzen aan de klanten.

Geen vertrouwen in de afrekeningen

Uit onze bevraging blijkt ook dat ondernemers geen vertrouwen hebben in de afrekeningen en de voorschotten die hen aangerekend worden voor hun verbruik van gas en elektriciteit. 1 op de 3 ondernemers geeft aan geen vertrouwen te hebben in de afrekening en slechts de helft vertrouwt deze gedeeltelijk.

Prijsvergelijkingsmodules

Het verbaast ons dat slechts 30% van de ondervraagden gebruik hebben gemaakt van de prijsvergelijkingsmodules om zicht te krijgen op de prijzen die ze moeten betalen bij andere leveranciers. Op die manier kunnen ze nagaan of overstappen naar een andere leverancier financieel voordeliger kan zijn. Het gevolg is dat slechts 10 procent van de ondervraagden een offerte van een andere leverancier heeft mogen ontvangen en dat 80% nog steeds bij dezelfde leverancier is aangesloten dan 6 maanden geleden.

70% van de ondernemers neemt zowel gas als elektriciteit af voor hun onderneming maar 16% weet niet dat het voordeliger kan zijn om voor beide een andere leverancier te kiezen. "Wij zijn er van overtuigd dat het vergelijken van de verschillende leveranciers, voor gas én elektriciteit, wel degelijk een voordeel kan opleveren voor onze ondernemers. Dat de vergelijking tussen de verschillende leveranciers en de verschillende formules niet eenvoudig is, helpt natuurlijk ook niet." zegt Karo Janssens, belangenbehartiging UNIZO provincie Antwerpen.

Vraag om advies

Het valt op dat 30% van de ondernemers het zinvol acht om extra hulp en advies te krijgen bij het nemen van beslissingen omtrent afrekeningen, voorschotten of een eventuele overstap naar een andere leverancier. Een extra bewijs dat de energieprijzen weinig transparant zijn voor onze ondernemers.

Oproep aan steden en gemeenten

Als deze bevraging één ding heel duidelijk heeft gemaakt dan is het dat onze ondernemingen vandaag meer dan ooit moeten ondersteund worden in hun strijd tegen de stijgende energiekosten, maar dat vele onder hen niet weten waar ze dit advies kunnen inwinnen.

Er werd door UNIZO reeds een energielijn opgezet waarbij onze leden terecht kunnen met al hun vragen rond hun energieproblematiek. Maar ook voor steden en gemeenten zien we een belangrijke rol weggelegd. In samenwerking met een erkend adviesbureau kunnen zij ondersteuning en advies bieden aan de ondernemers op hun grondgebied. Door hulp te bieden met hun vragen rond voorschotten, het vergelijken van offertes, het aanreiken van alternatieve oplossingen en het eventueel overstappen naar een andere energieleverancier kunnen steden en gemeenten mee helpen de negatieve invloed van de gestegen energiekosten voor onze ondernemingen te beperken. Een warme oproep dus aan steden en gemeenten om te investeren in dergelijke coaching en de subsidiëringstrajecten.

Ook hierbij vroegen we aan enkele ondernemers welke rol de overheid hierin kan spelen voor hen. “De overheid kan ons helpen met het opzetten van een windmolen- of zonnepanelenpark, zodat we zelf energie kunnen opwekken uit alternatieve bronnen . Maar deze initiatieven worden vaak op bestuurlijk niveau tegengehouden onder invloed van buurtprotesten. Ik verwacht van mijn lokaal bestuur dat zij ons, ondernemers, ondersteunen door zulke initiatieven zelf te faciliteren en de administratieve en juridische rompslomp op zich te nemen”, zegt Milly Darimont van Imda NV in Schoten. Wanneer we Lutgart van Erck vragen hoe en of zij ondersteund kan worden, is er ook geen twijfel. “Wat mij zou helpen is een gemeente die geen vergunningen uitschrijft voor de bouw van buitenlandse supermarkten zoals een Jumbo of Albert Heijn. Zij zorgen voor een oneerlijke en moordende concurrentieslag in een klimaat van dalende koopkracht”, zegt ze Lutgart Van Erck overtuigd.

Hoe het wél kan

Mooie voorbeelden binnen de provincie zijn de gemeente Hulshout en de stad Mechelen. Zo zet de stad Mechelen in op het energiezuinig maken van alle gebouwen, inclusief bedrijfsgebouwen.  Daarom ondersteunt Stad Mechelen ondernemingen met een financiële bijdrage van 300 euro voor een energiescan. De gemeente Hulshout op haar beurt doet beroep op een onafhankelijke, externe firma om bedrijven te ondersteunen met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden.

“UNIZO is er van overtuigd dat steden en gemeenten die een dergelijke ondersteuning leveren aan hun ondernemers wezenlijk kunnen bijdragen aan een betaalbare en duurzame toekomst. Een investering die zich snel terugverdient”, volgens Carl Van Dyck, provinciaal directeur UNIZO Provincie Antwerpen.

Meer informatie rond de UNIZO Energielijn:
Ondernemerslijn@unizo.be | 02 21 22 678 | www.unizo.be/energielijn